Mitt liv med BM

Torsdag och ännu en ny throwback thursday artikel som vi har dammat av ifrån BM-bladet arkivet. I den här artikeln Mitt liv med BM så kan vi läsa om en person som avslutar sin värnplikt och börjar att jobba med BM.

Artikeln har vi hittat i BM-bladet årgång 4 nr 1 och går att läsa i BM-bladet arkivet på hemsidan. 

God läsning!

Ett smakprov från – Mitt liv med BM

Med studentexamen, latinlinjen, och fullgjord värnplikt anlände jag 1957 till Eskilstuna och Bolinder-Munktell. Första jobbet var ordermottagare av reservdelar till marina och stationära motorer, hela världen med undantag av de nordiska länderna.

Reservdelschef var Moje Söderlund och min närmaste överordnad var Carl Gustafsson. Ekström skötte de nordiska länderna. Birgit Böös var sekreterare; Där fanns också två ”gubbar” Wimmerstedt och Almgren.

De hade båda arbetat på motorprovningen och var verkliga specialister på de gamla råoljemotorerna. Almgren var ingenjör men inte Gustafsson och han var bitter över att ha en person med lägre utbildning än han själv som chef. Han var därför vresig och sur för jämnan. Undantag: när Gustafssom var på semester blommade han upp och berättade om sina resor till stora gods i Ryssland.

Hans uppgift var att installera ett antal B-motorer på dessa gods; På frågan om ev språksvårigheter svarade han: ”Det var inga problem, efter första dagen pratade ryssarna svenska”. Som latinare är jag ju ingen tekniker och det var nyttigt att jag fick lära mig hur en motor…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 4 nr 1 mars 2013. Vill ni läsa hela artikeln Mitt liv med BM eller andra artiklar i BM-bladet årgång 4 nr 1 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Alla traktorer är nu veteraner 2:a delen Volvotraktorn

Välkommen mars och till ännu en ny throwback thursday med en ny spännande artikel som vi blickar tillbaka på. Veckans artikel som vi har hittat i BM-bladet arkivet är Alla traktorer är nu veteraner 2:a delen Volvotraktorn.

Artikeln har vi hittat i BM-bladet årgång 8 nr 3 och går att läsa i BM-bladet arkivet på hemsidan. 

God läsning!

Ett smakprov från – Alla traktorer är nu veteraner 2:a delen Volvotraktorn

I vår serie om ”Alla traktorer nu veteranner” har turen kommit till Volvotraktorn, som tillverkades och såldes åren 1943–1959. De kunde även ett antal år därefter fås med Volvomärket men dessa traktorer skilde sig dock i övrigt inte alls från BMs utan hade endast ”Volvorieserats” för att under en övergångstid säljas över Volvos återförsäljarnät.

Varför hoppade Volvo som sedan 1927 tillverkat bilar plötsligt in i traktorbranschen mitt under brinnande krig ute i världen? Förklaringen var just krigets konsekvenser med åtföljande restriktioner och avspärrningar. Bensinransonering och brist på gummi slog hårt mot såväl bilismen som bilindustrin.

Trots detta ville man söka hålla sysselsättningen uppe. Traktorer kunde ju köras på järnhjul och motorer för gengasdrift fanns ju redan inom Volvo. Importen av traktorer hade dessutom avstannat, men efterfrågan fanns då traktorer behövdes inom landet för att hålla jordbruksproduktionen i gång.

Detta var skäl nog för att dra igång en traktorproduktion. Ett tekniskt samarbete inleddes i september 1943 mellan Volvo och BM. Detta gick i grova drag ut på att de båda företagen skulle ta fram en gemensam…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 8 nr 3 september 2017. Vill ni läsa hela artikeln Alla traktorer är nu veteraner 2:a delen Volvotraktorn eller andra artiklar i BM-bladet årgång 8 nr 3 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Torsten Nilsson sann BM-vän på Öland

Nu är det Throwback Thursday igen och denna torsdag så ska vi kolla lite närmare på artikeln Torsten Nilsson sann BM-vän på Öland.

Artikeln har vi hittat i BM-bladet årgång 8 nr 3 och går att läsa i BM-bladet arkivet på hemsidan.

God läsning!

Ett smakprov från – Torsten Nilsson sann BM-vän på Öland

Torsten Nilsson driver sedan flera år en entreprenadfirma som specialiserat sig på mindre grävarbeten såsom vatten och avlopp. Han växte upp på en gård i Gärdslösa på Öland som han med tiden arrenderade av sin far. Torsten älskade att köra traktor vilket han började med tidigt.

Så pass tidigt att han blev angiven av en grannfru som ifrågasatte om han verkligen fick köra på väg utan tillstånd. Fadern åkte på böter och i fortsättningen fick hans mor köra ut traktorn till fälten och Torsten följde efter på cykel.

Traktorintresset ledde till gårdens verkstad och mekandet som medförde att han ledsnade på gårdens andra sysslor och utbildade sig inom styr och reglerteknik.

Han lärde sig tidigt att göra smarta tekniska lösningar med små medel och byggde bl a EPA-traktorer av gamla lastbilschassier som han redan 1974 började använda som…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 8 nr 3 september 2017. Vill ni läsa hela artikeln Torsten Nilsson sann BM-vän på Öland eller andra artiklar i BM-bladet årgång 8 nr 3 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Bakom maskinen

Äntligen torsdag igen och i veckans Throwback Thursday så har vi återigen hittat en spännande artikel som vill uppmärksamma. Den här artikeln heter Bakom maskinen och berättar en spännande berättelse om Sven Arnegård och 5350 “Terrängexpressen”  

Artikeln har vi hittat i BM-bladet årgång 9 nr 4 och går att läsa i BM-bladet arkivet på hemsidan. 

God läsning!

Ett smakprov från Bakom maskinen

Under åren 1966–1971 hade man lanserat Grus-Kalle 1966 och DR 860 1968 men nu började det dyka upp alltfler konkurrenter. Det saknades en klar produktutvecklingsstrategi för att bibehålla marknadsdominansen.

Ett försök att med lastvagnskomponenter t ex frambyggd hytt hade misslyckats helt och nu blev det akut att få ut något nytt på marknaden. Det var då man 1971 gav i uppdrag till Sven Arnegård att bilda ett team som snart insåg att man hade flera svåra frågor att hantera. Den första var att få det pågående ”lastvagnsprojektet” nedlagt.

Det andra att sortera ut alla slitningar mellan produktutvecklingen i Eskilstuna och den gamla välmeriterade utvecklingsavdelningen i Braås. Den tredje fasen var att presentera en…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 9 nr 4 juni 2018. Vill ni läsa hela artikeln Bakom maskinen eller andra artiklar i BM-bladet årgång 9 nr 4 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Farligt arbete på Munktells verkstäder kring sekelskiftet

Första torsdagen i februari och det firar vi med en ny Throwback Thursday och idag så har vi hittat en spännande artikel som handlar om det farliga arbetet på Munktells verkstäder som ni kan läsa mer om i artikeln Farligt arbete på Munktells verkstäder kring sekelskiftet. 

Artikeln har vi hittat i BM-bladet årgång 9 nr 4 och går att läsa i BM-bladet arkivet på hemsidan. 

God läsning!

Ett smakprov ifrån Farligt arbete på Munktells verkstäder kring sekelskiftet

Arbetsmiljön i äldre tiders verkstäder har vi förvisso lätt att bilda oss en uppfattning om men vi tänker oss sällan på konsekvenserna för de drabbade. Här har vi utdrag ur anmälningar till yrkesinspektionen runt sekelskiftet (18/1900-tal). En tillförlitlig bild av den typ av skador som var vanligast förekommande

Den 6/5 1901 hadeJakob Israelsson, 28 år gammal, sysslat med borrning av hål i ångpanna. Då hade olyckan varit framme; Kettingen i blocket hvarmed ångpannorna vridas, hade låst sig och då Isaksson skulle kasta över kettingen på 2:a sidan om borrstolen kom högra handen emellan kuggvevaxeln, hvarvid 2:ne fingrar krossades

När Thure Engström 20 år, den 27/2 kl.05.30 på eftermiddagen maskinhyvlat hade den till hyfvling insatta delen lossnat ur maskinen och skjutits af hyfvelstället öfver lillfingret som…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 9 nr 4 juni 2018. Vill ni läsa hela artikeln Farligt arbete på Munktells verkstäder kring sekelskiftet eller andra artiklar i BM-bladet årgång 9 nr 4 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Nu väljer Åke BM

Torsdag igen och det betyder att vi ännu en gång gräver och kollar i arkivet efter spännande artiklar i tidigare BM-bladet utgåvor. I veckans Throwback Thursday så har vi hittat artikeln Nu väljer Åke BM.

Artikeln har vi hittat i BM-bladet årgång 9 nr 4 och går att läsa i BM-bladet arkivet på hemsidan. 

God läsning!

Ett smakprov ifrån Nu väljer Åke BM

Det började med en BM Victor. Sedan länge har Åke samlat traktorer på sin gård Kärrabol i Blekinge. Vi läste i föregående nummer av tidningen ett reportage om Traktorträffen i Kärrabol som han arrangerat under de senaste nio åren för vänner och bekanta.

Där berättade vi om att han har 16 veteraner sitt ägo. Det var först när han kom över en BM Victor som hans intresse väcktes för BM, tidigare var det huvudsakligen Grålle som gällde.

Intresset vaknade då han insåg att Victorn är en av dom äldsta av denna modell som levererats som ren lantbrukstraktor (tillverkningsnummer 007). Nästa objekt blev en GrusKalle från 1967 som han tidigare lånat många gånger av grannen för bl a bygge av skogsvägar på sin egen skogsmark, ca 100 ha granskog.

Skogen har betytt mycket för honom och han har lång erfarenhet av skogsbruk både i Sverige och utomlands. Bl a berättar han.….

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 9 nr 4 juni 2018. Vill ni läsa hela artikeln Nu väljer Åke BM eller andra artiklar i BM-bladet årgång 9 nr 4 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

BM-dagen, en flerårig tradition

Nu är snart januari avklarad och vi börjar att gå in i februari. I veckans Throwback Thursday så tar vi oss tillbaka till 2018 till artikeln BM-dagen, en flerårig tradition där ni kan läsa om den sjätte upplagan av BM-dagen.

Artikeln har vi hittat i BM-bladet årgång 9 nr 4 och går att läsa i BM-bladet arkivet på hemsidan. 

God läsning!

Ett smakprov ifrån BM-dagen, en flerårig tradition

Årets BM-dag är den sjätte i ordningen som Svenska BM-klubben arrangerat tillsammans med Munktellmuseet.

Maskindagar är ingen unik och ny företeelse inom Volvo och BM utan en sedan många år regelbundet återkommande aktivitet för att på ett överskådligt sätt presentera företagets produktutbud med särskilt fokus på nyheter.

Min första kontakt med maskindagar var i oktober 1964 då skogsmaskiner och anläggningsmaskiner demonstrerades på Hagby Gårds marker utanför Eskilstuna.

Bland nyheterna var en för dåtiden mycket avancerad väghyvel VHK 310 samt ett fyrhjulsdrivet ramstyrt skogsekipage som sedermera kom att kallas ”Timmerkalle”, traktornyheter och mycket mera.….

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 9 nr 4 juni 2018. Vill ni läsa hela artikeln BM-dagen, en flerårig tradition eller andra artiklar i BM-bladet årgång 9 nr 4 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

BM-bladet åren 1–10

Ett nytt år med nya möjligheter och nya throwback thursday. I den här veckans throwback thursday så går vi ända tillbaka till det första BM-bladet och tio år framåt som den här veckans artikel kommer att handla om.

Vi har letat och vi hittade den spännande artikeln BM-bladet åren 1-10. I den artikeln så kan vi läsa mer om dom första 10 åren om BM-bladet.

God läsning!

Ett smakprov ifrån BM-bladet åren 1–10

Hur det började.

Det började med ett samtal. Lennart berättade att BM-klubben hade bildats för ett tag sedan vid ett möte på Munktellmuseet. Man hade startat ett medlemsblad med klubbinformation och reportage från veterantraktorklubbar och veterandagar. Och så några annonser naturligtvis.

Lennart visste att jag arbetat med trycksaker på BM och senare på fritiden hjälp till med mosvarande på Munktellmuseet. Han hade ju faktiskt varit min chefs, chefs, chef under de tre första åren av mina 35 år på företaget. I samtalet kom det fram att man ville göra lite mer av bladet. Kanske något mer medlemstidningsaktigt.

Kunde jag tänka mej att fundera ut hur en sådan trycksak skulle kunna se ut och komma med ett förslag. Kunde jag till och med hjälpa till med produktionen, kanske? Detta var början på ett bra samarbete. Och början på ett fint umgänge. Vi fann varandra Lennart med fru Anita och jag.

Under åren har vi haft många kul och intressanta diskussioner – inte bara om tidningen. Mycket kaffe har det blivit, och en och annan av Anitas goda bullar för att stimulera hjärnaktiviteten….

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 10 nr 2 juni 2019. Vill ni läsa hela artikeln BM-bladet åren 1–10 eller andra artiklar i BM-bladet årgång 10 nr 2 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Berättelsen om hur en BM-Volvo Buster 400 blev en 438 – 2

I den här veckans throwback thursday så har vi hittat en artikel från BM-bladet årgång 11 nr 2 juni 2020. I den här artikeln så har vi gjort ett litet smakprov som ni kan läsa om själva artikeln.

Hoppas att ni finner artikeln Berättelsen om hur en BM-Volvo Buster 400 blev en 438 – 2 lika intressant som vi tyckte.

God läsning! 

Ett smakprov ifrån Berättelsen om hur en BM-Volvo Buster 400 blev en 438 – 2

Sebastian som ju är ägaren till denna traktor, hade och har fortfarande vilda idéer om hur traktorn skall kunna förändras. Tanken om att huv och front från 430 skulle kunna bli lite häftigt på denna 400, har nu Sebastian börjat att backa lite på.

Diskussionen med morfar kom vid ett tillfälle att handla om hur mycket man kan förändra en traktor. Morfar försökte säga lite försiktigt att man inte skall förändra ett bra exemplar alltför mycket. Nu är det beslutat att några 430 huvar blir det inte. Så rubriken kanske får ändras till hur en T 400 blir en 408, genom att en S 830 bidrar med styrdetaljer. Arbetet med att montera en orbitrolstyrning fortsätter och det kan man nog tycka inte är för stora ingrepp i nostalgin.

Helt plötsligt hamnade vi i detta med Corona. Med tanke på att morfar, som är 70+ och därmed i en klar riskgrupp i dessa tider, så har arbetet med detta fått en helt annan karaktär än man först hade tänkt sig. De nära fysiska kontakterna mellan oss har nu helt fått träda tillbaka. Morfar har fått göra det mesta på egen hand.

Sebastian har gjort vissa besök, där vi hållit rejäla avstånd från varandra, för att planlägga hur vi löser olika situationer. Tidsplanen är för tillfället helt tillintetgjord och en del lösningar kan man väl kalla lite för Kajsa Varg, man tager vad man haver. Som exempel på detta kan nämnas att fäste för styrpumpen gjordes av material från ett nedplockat pallställ….

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 11 nr 2 juni 2020. Vill ni läsa hela artikeln Berättelsen om hur en BM-Volvo Buster 400 blev en 438 – 2 eller andra artiklar i BM-bladet årgång 11 nr 2 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Traktor BM-Volvo 600 Boxer firar 50 år!

God jul alla BM entusiaster!

Den här veckans throwback thursday så har vi hittat en spännande artikel som handlar om traktor BM-Volvo 600 Boxer som firar 50 år!

Artikeln är ifrån BM-bladet årgång 8 nr 4 december 2017. Ni hittar artikeln på sidan 22 i BM-bladet tidningen. Om ni vill läsa artikeln direkt på hemsidan så finns det en länk till arkivet längre ner.

God läsning! 

Ett smakprov ifrån Traktor BM-Volvo 600 Boxer firar 50 år!

Den 22 juni 1967 rullade den första Boxer 600 ut från bandet. Planering för att ta fram en ny traktormodell i produktion tog tid och gjordes inte över en natt. Intresset för det allra första exemplaret av den nya Boxer 600 var därför stort bland de anställda, men kanske främst hos konstruktions-, produktionsoch försäljningsledarna.

Boxer 600 presenterades officiellt den 14 augusti 1967 inför inbjudna journalister i en utställningshall på AB Bolinder-Munktell i Eskilstuna. När produktionen var i full gång fick BM:s provkörare ta hand om en ny Boxer 600 var 12:e minut!

Traktorn fick då genomgå hårda tester för att klara av sina kommande uppgifter och för att bli vidare godkänd ut till kund. Boxer 600:s föregångare var modell BM Boxer 350 som introducerades 1959 – den traktor som mycket snabbt blev en av landets mest sålda traktormodeller!

Den nya Boxern fick ett nytt, modernare och förbättrat utseende. Ny kylarkåpa, ny motorhuv och ny instrumentering överensstämde utseendemässigt med frampartiet på stortraktorn Bison 800 som kom något år tidigare. Boxer 350:s välkända egenskaper….

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 8 nr 4 december 2017. Vill ni läsa hela artikeln Traktor BM-Volvo 600 Boxer firar 50 år! eller andra artiklar i BM-bladet årgång 8 nr 4 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).