Throwback Thursday: BM-maskiner i Försvarstjänst

I den svenska försvarshistorien har Bolinder-Munktell (BM) spelat en central roll genom att förse försvaret med robusta och pålitliga traktorer. Från 1950-talet fram till 1980-talet användes BM:s traktorer flitigt inom Krigsmakten, där de tjänstgjorde i allt från truppförflyttningar till ammunitionstransporter.

En av de mest framstående modellerna var Boxer 350, som inte bara drog tunga laster utan också fungerade som dragfordon för cykeltolkande trupp, en särskild svensk militär innovation. Denna metod innebar att soldater snabbt kunde förflyttas bakom en traktor, vilket var både effektivt och energibesparande under kalla krigets höjd.

BM:s traktorer var inte bara funktionella utan också en del av många soldaters vardag under deras värnplikt. Att köra dessa maskiner eller att sitta på de enkla, men funktionella, kärrorna som de drog, blev en oförglömlig del av militärlivet för många.

Dessa traktorer representerar en tid då innovation och praktisk tillämpning gick hand i hand med nationens försvarsbehov. Även om de flesta av dessa maskiner nu är pensionerade, lever de vidare som stolta symboler för den tekniska innovation och pålitlighet som BM stod för.

För mer information om ”BM-maskiner till försvar”, kan du läsa hela artikeln i BM-bladet, nr 1, 2019. Om du är medlem kan du läsa artikeln här.