Throwback Thursday: BM-maskiner i Försvarstjänst

I den svenska försvarshistorien har Bolinder-Munktell (BM) spelat en central roll genom att förse försvaret med robusta och pålitliga traktorer. Från 1950-talet fram till 1980-talet användes BM:s traktorer flitigt inom Krigsmakten, där de tjänstgjorde i allt från truppförflyttningar till ammunitionstransporter.

En av de mest framstående modellerna var Boxer 350, som inte bara drog tunga laster utan också fungerade som dragfordon för cykeltolkande trupp, en särskild svensk militär innovation. Denna metod innebar att soldater snabbt kunde förflyttas bakom en traktor, vilket var både effektivt och energibesparande under kalla krigets höjd.

BM:s traktorer var inte bara funktionella utan också en del av många soldaters vardag under deras värnplikt. Att köra dessa maskiner eller att sitta på de enkla, men funktionella, kärrorna som de drog, blev en oförglömlig del av militärlivet för många.

Dessa traktorer representerar en tid då innovation och praktisk tillämpning gick hand i hand med nationens försvarsbehov. Även om de flesta av dessa maskiner nu är pensionerade, lever de vidare som stolta symboler för den tekniska innovation och pålitlighet som BM stod för.

För mer information om ”BM-maskiner till försvar”, kan du läsa hela artikeln i BM-bladet, nr 1, 2019. Om du är medlem kan du läsa artikeln här.

Throwback Thursday: En Resa Genom Tiden med Dumperfrakt

Det var 1968 när äventyret började för Dumperfrakt, en epok när det robusta eko av Volvos dumpermotorer först började resonera genom byggarbetsplatserna i Sverige. Sven-Arne Karlsson, en ung entreprenör med en passion för maskiner och en näsa för affärer, tog steget ut i entreprenadvärlden med sin första dumper, DKD 15. Detta var startskottet för ett företag som skulle bli en kärnspelare i svensk anläggningshistoria.

Sven-Arne, med en bakgrund som spänner från cyklar och mopeder till epatraktorer och veteranmaskiner, hade redan tidigt ett klart fokus: originalitet, driftsäkerhet och affärsmässighet. Detta ethos skulle genomsyra Dumperfrakts verksamhet och bidra till dess framgång. Från de första jobben i Finspång under vinterns hårda kyla till storskaliga projekt på motorvägsbygget i Läggesta, där företaget på 70-talet hade upp till sex dumprar i drift, har Sven-Arne och Dumperfrakt banat väg för branschstandarder och innovation.

Genom åren har Dumperfrakt arbetat nära med Volvo BM, testat prototyper och infört nya modeller i sin maskinpark. Med en samling som inkluderar allt från den första DKD 15 till DR 860 och de senare modellerna A25, har Sven-Arne bevarat en del av svensk industrihistoria. Varje maskin berättar en historia, från de tidiga dagarnas tekniska utmaningar till de triumfer och framgångar som följde.

Idag, ett halvt sekel senare, står Dumperfrakt som ett monument över hårt arbete, innovation och en outtröttlig strävan efter excellens. Sven-Arne Karlsson, nu med över 100 traktorer och andra veteranmaskiner, fortsätter att inspirera med sin dedikation till originalitet och kvalitet.

För mer information om ”50 år med Dumperfrakt”, kan du läsa hela artikeln i BM-Bladet. (Nr 2, Juni 2019). Om du är medlem kan du läsa artikeln här.

Throwback Thursday: En Tidresa till Viksta Traktormuseum

Throwback Thursday: En Tidresa till Viksta Traktormuseum

I juni 2022 öppnade vi dörrarna till det förflutna med ett besök vid Viksta Traktormuseum, en pärla belägen i hjärtat av Uppland. Museet, som hyser en imponerande samling av motorhistoria, framhäver den teknologiska utvecklingen och det agrara arv som format vårt landsbygdslandskap.

Med över 150 exemplar, från de mest rustika till de banbrytande traktorerna, erbjuder museet en unik inblick i den mekaniska evolutionen som stöttat den svenska jordbrukaren genom årtionden. Bland de utställda maskinerna fanns allt från den robusta Moline Universal, känt som ”Järnhästen”, till den eleganta och effektiva Volvo BM 814, vilka speglar de dynamiska förändringarna i lantbruksmekaniseringen.

Ett besök hos Viksta Traktormuseum är inte bara en hyllning till de mekaniska bestarna som en gång styrde åkrarna, utan också en påminnelse om de hårt arbetande männen och kvinnorna vars liv och levnad har varit oupplösligt knutna till dessa maskiner. Museets skickligt renoverade exemplar, varje med sin egen historia, väcker minnen och erbjuder nya generationer en chans att förstå det hårda arbete och den innovation som ligger bakom det svenska jordbrukets framgång.

Viksta Traktormuseum står som en tyst vittne till det industriella arvet och den agrara själen som präglat vår nation. Det är en plats där historien inte bara bevaras utan också firas. Museets engagerade frivilliga, som lägger ned otaliga timmar på underhåll och restaurering, förtjänar vårt största tack. Deras arbete säkerställer att denna del av vårt kulturarv fortsätter att inspirera och utbilda.

För mer information om ”Viksta Traktormuseum”, kan du läsa hela artikeln i BM-Bladet, Årgång 13 Nr 2, Juni 2022. Om du är medlem kan du läsa artikeln här.