Throwback Thursday: En Resa Genom Tiden med Dumperfrakt

Det var 1968 när äventyret började för Dumperfrakt, en epok när det robusta eko av Volvos dumpermotorer först började resonera genom byggarbetsplatserna i Sverige. Sven-Arne Karlsson, en ung entreprenör med en passion för maskiner och en näsa för affärer, tog steget ut i entreprenadvärlden med sin första dumper, DKD 15. Detta var startskottet för ett företag som skulle bli en kärnspelare i svensk anläggningshistoria.

Sven-Arne, med en bakgrund som spänner från cyklar och mopeder till epatraktorer och veteranmaskiner, hade redan tidigt ett klart fokus: originalitet, driftsäkerhet och affärsmässighet. Detta ethos skulle genomsyra Dumperfrakts verksamhet och bidra till dess framgång. Från de första jobben i Finspång under vinterns hårda kyla till storskaliga projekt på motorvägsbygget i Läggesta, där företaget på 70-talet hade upp till sex dumprar i drift, har Sven-Arne och Dumperfrakt banat väg för branschstandarder och innovation.

Genom åren har Dumperfrakt arbetat nära med Volvo BM, testat prototyper och infört nya modeller i sin maskinpark. Med en samling som inkluderar allt från den första DKD 15 till DR 860 och de senare modellerna A25, har Sven-Arne bevarat en del av svensk industrihistoria. Varje maskin berättar en historia, från de tidiga dagarnas tekniska utmaningar till de triumfer och framgångar som följde.

Idag, ett halvt sekel senare, står Dumperfrakt som ett monument över hårt arbete, innovation och en outtröttlig strävan efter excellens. Sven-Arne Karlsson, nu med över 100 traktorer och andra veteranmaskiner, fortsätter att inspirera med sin dedikation till originalitet och kvalitet.

För mer information om ”50 år med Dumperfrakt”, kan du läsa hela artikeln i BM-Bladet. (Nr 2, Juni 2019). Om du är medlem kan du läsa artikeln här.