Information enligt GDPR

Svenska BM-klubben för register över sina medlemmar. I registret finns uppgifter om medlemmarnas namn, adress. mailadress, telefon- och medlemsnummer.

Medlemsnumret skrivs inte ut på hemsidan.

När medlemmarna betalt medlemsavgiften anses att de har godkänt att de finns med i registret och att meddelanden får skickas till angiven adress.

De, som inte är kvar i klubben tas bort ur registret.

De, som inte vill vara med i registret ska meddela detta.

Registret finns på hemsidan under medlemssidorna.

Den finns även hos ordförande, sekreterare och vår webmaster.

Medlemsregistret används endast inom Svenska BM-klubben.