Throwback Thursday: När BM-Volvo Buster 400 förvandlades till en 438

Det var i marsnumret 2020 av BM-Bladet som vi för första gången fick ta del av den fascinerande berättelsen om hur en BM-Volvo Buster 400, ägd av den då blott 13-årige Sebastian Olzon, genomgick en transformation till något ännu mer imponerande – en 438. Denna resa är inte bara en berättelse om teknisk modifikation utan också en skildring av passion, arv och innovation inom den svenska traktorhistorien.

Sebastian, uppvuxen på en gård med både köttdjur och spannmålsodling, hade redan tidigt ett brinnande intresse för äldre BM-traktorer. Det var efter ett köp via en annons på Blocket 2018 som Sebastian och hans Buster 400 inledde en resa som skulle leda till en omfattande transformation av traktorn. Med stöd av sin morfar Håkan, som hade ett förflutet som servicemontör, inleddes ett projekt som sträckte sig väl bortom enbart kosmetiska förbättringar.

Projektet innebar inte bara att förbättra belysningen och göra mindre justeringar, utan det växte snabbt till en plan om att genomföra en fullständig översyn av traktorn. Bland annat planerades överföringen av en stor framvagn från en skadad T430 till Buster 400, en utmaning som krävde både kreativitet och teknisk skicklighet. Dessutom utforskades möjligheten att implementera en styrorbitrol från en tröska, en idé som vid tidpunkten var både innovativ och ambitiös.

Ett av de mest intressanta inslagen i projektet var valet av färg. Efter mycket forskning och överväganden fastställdes slutligen färgkoderna för att återskapa traktorns ursprungliga utseende så troget som möjligt, vilket också gav en inblick i de utmaningar som restaureringsprojekt ofta ställs inför.

Detta projekt är ett lysande exempel på den svenska ingenjörskonstens och mekanikens rikedom, där tradition möter innovation. Sebastians och hans morfars arbete visar på en djup respekt för arvet från BM-Volvo samtidigt som de vågar tänja på gränserna för vad som är möjligt.

För mer information om ”Berättelsen om hur en BM-Volvo Buster 400 blev en 438”, kan du läsa hela artikeln i BM-bladet. (Nr 1, Mars 2020). Om du är medlem kan du läsa artikeln här.

Tillbakablick Volvomuseum nummer 1 från mars 2023

I denna #ThrowbackThursday blickar vi tillbaka till BM-bladets nummer 1 från mars 2023, där en omfattande artikel kastade ljus över Volvo Museums betydelsefulla bidrag till fordonshistorien. Artikeln inledde med en historisk återblick på museets grundande 1995 och dess strategiska placering vid Skandiahavnen, nära Volvo’s hjärta utanför Göteborg. Läsarna fick en detaljerad genomgång av museets samlingar, som inkluderar runt 90 fordon – från personbilar, lastbilar och bussar till mindre väntade inslag som Volvo Penta motorer för båtar och industri. Särskilt fokus lades på utställningen ”Samhällets Tjänst”, som presenterade fordon använda av tjänster som polis och räddningstjänst.

Reportaget underströk även museets fasta utställning som började med den ikoniska modellen OV 4, och hur samlingen framställs kronologiskt från 1927 fram till de tidiga 2000-talen. Artikeln avslöjade också museets planer på en spännande framtida expansion och berättade om deras konceptbilar och prototyper.

Förutom fordonen, tog artikeln oss också genom Volvo’s varierande industriella områden, inklusive segmentet Volvo Penta och deras marin- och industriapplikationer, samt betonade deras viktiga roll i Volvo’s diversifierade verksamhet.

Denna resa genom Volvo’s historia var inte bara en berättelse om bilars utveckling, utan också en hyllning till de människor och samhällstjänster som har gjort Volvo till ett namnkunnigt och älskat varumärke.

För mer information om ”Volvo Museum”, kan du läsa hela artikeln i BM-bladet, Årgång 14, nr 1, Mars 2023. Om du är medlem kan du läsa artikeln här.

Kallelse till årsmöte i Svenska BM-klubben 2024

Svenska BM-klubben inbjuder alla medlemmar till det årliga årsmötet som kommer att äga rum på Munktellmuseet i Eskilstuna, lördagen den 13 april.

Dagordningen följer stadgarna, och alla handlingar kommer att vara tillgängliga på mötet. För att underlätta planeringen ber styrelsen att medlemmar anmäler sitt deltagande senast den 2 april, antingen via telefon på 070-977 99 90 eller via e-post till kontakt@bmkklubben.se.

Kaffeservering börjar kl. 12.00 och själva mötet startar kl. 12.30. Efter diskussioner och beslut ser klubben fram emot att avnjuta en gemensam lunch kl. 13.30.

Eventuella ändringar inför mötet kommer att meddelas via klubbens hemsida. Varmt välkomna!