Åkermans 1890–1990

Denna veckas Throwback Thursday så kollar vi tillbaka på artikeln Åkermans 1890-1990. Om ni vill du kan läsa hela artikeln så hittar ni den i BM-bladet arkivet.

God läsning!

Ett smakprov från – Åkermans 1890–1990

När Åkermans fyllde 100 år 1990 koncentrerade de alla resurser på en enda produkt – grävmaskiner. Det hade inte alltid varit så. Då Lars Åkerman övertog det gamla nedlagda Eslövsgjuteriet och började sin tillverkning 1890, var produktsortimentet minst sagt omfattande.

Tillbehör och maskiner för förädling av jordbruksprodukter är nog den mest passande beskrivningen av vad företaget då hade att erbjuda. Bränneriperioden 1890–1914 Den mest betydande produkten var kompletta potatisbrännerier och utrustning därtill. Här ingick ångmaskiner, pumpar, sprit- och mäskbehållare. potatistvättar och ångpannor för upp till 7 atmosfärers tryck. Det var ingen enkel produktion.

Ångmaskiner var komplicerade att gjuta och maskinbearbeta med den tidens produktionsutrustning. Det var många timmars yrkesskicklighet från filarna som fick kompensera gjutformars och svarvars brist på exakthet. Redan från början kunde Lars Åkerman glädja sig åt exportframgångar. Under 1896 års tre sista månader kan vi t ex notera följande order: det danska bränneriet vid Oversberg erhöll förmäsk, vattencistern och spritbehållare. Ångpannor levererades till Laholm, Tomelilla och Löberöds Walskvarn.

Kopparlöfs tegelbruk fick en panna med 48 st 89 mm tuber, och en spritbehållare på 150 000 liter sändes till Danhults bränneri. Den var 5 m hög och byggd i 4,5–6 mm plåt. Den tog 1 164 timmar att bygga ”himma” och ytterligare 335 timmar för 7 man att montera den på plats. Den var troligen försedd med utbuktningar i botten enligt överenskommelse med kunden.

Dessa kunde rymma några hundra liter sprit, som, då statens spritkontrollör lämnat bränneriet efter kontrollmätning av behållaren, till personalens stora förtjusning kunde hällas ut då behållaren tippades något. Lars Åkerman hann nätt och jämnt få igång företaget innan han, endast 46 år gammal, avled. Änkan Hanna, tillsammans med grosshandlarna Sonesson och Winkler från Malmö, fick ta över… 

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 12 nr 2 Juni 2021. Vill ni läsa hela artikeln Åkermans 1890–1990 eller andra artiklar i BM-bladet årgång 12 nr 2 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Var byggdes maskinerna Renholmens Mekaniska Verkstad

I den här veckans Throwback Thursday så kollar vi tillbaka på Var byggdes maskinerna Renholmens Mekaniska Verkstad. Artikeln är hämtad från BM-bladet arkivet och där kan ni läsa hela artikeln.

God läsning!

Ett smakprov från – Var byggdes maskinerna Renholmens Mekaniska Verkstad

Mellan 1890 och 1930 dominerades samhället Renholmen vid kusten mellan Skellefteå och Piteå i nordligaste Västerbotten av bolaget Ytterfors Munksund AB:s stora ångsåg, vilken under det tidiga 1930-talets lågkonjunktur lades ned. Efter nedläggningen började man att fundera på alternativ till träindustrin för att kunna rädda orten och sysselsättningen där.

Ett av dessa var verkstadsindustri. Därför inrättades en verkstadsskola i det tidigare sågverkets smedja. En av yrkeslärarna på denna, Georg Hartman, hade planer att gå vidare med att verkligen etablera en mekanisk verkstad på orten. Denne fick med sig fyra andra intressenter i trakten och tillsammans med dessa etablerades Renholmens mekaniska verkstad 1952.

Affärsidén var att utföra reparationer åt andra verkstadsföretag i trakten samt tillverkning av hydraulikkomponenter, te x kugghjulspumpar. Under samma tid började ett flertal verkstäder i Sverige med att tillverka stela hjullastare av typen baklastare på bakvända traktorchassin, b la Bröderna Lundberg i Skellefteå och Kewaco i Luleå.

Sistnämnda samarbetade med företaget Bil-Berggren i gästrikska Järbo om maskintypen. Orsaken var b la det ökade väg- och bostadsbyggandet och mekaniseringen av materielhanteringen inom industrin… 

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 10 nr 3 September 2019. Vill ni läsa hela artikeln Volvo BM-maskiner på hårda prov eller andra artiklar i BM-bladet årgång 10 nr 3 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

BM-maskiner i uniform 2

I den här veckans Throwback Thursday så kollar vi tillbaka på BM-maskiner i uniform 2. Artikeln är hämtad från BM-bladet arkivet och där kan ni läsa hela artikeln.

God läsning!

Ett smakprov från – BM-maskiner i uniform 2

Baklastare och hjullastare har alltid haft en viktig roll inom försvaret. Redan när de första H-10 lastarna togs i bruk, blev baklastarna en allt-i-allo maskin som utrustades för många olika arbetsuppgifter.

Lastarna fick omfattande utrustning redan från leverans. Som exempel kan nämnas motorvärmare med tidur till förinställning. Vidare ingick kallstartanordning för att säkerställa start av nedkyld motor samt nedkylda batterier vid låga temperaturer till –20 grader. Omfattande verktygssats på minst 16 delar ingick i leveranserna.

Lastarna skulle levereras till alla delar körklara med väl förpackad utrustning. Till varje hjullastare fanns omfattande publikationer i form av instruktionsböcker, reservdelskataloger samt reparationshandbok. Utrustningar av typ kopplingsfäste, bogseringsutrustning, förplog, lastararm, gafflar, rivare, S-blad samt snöskopor fanns också… 

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 10 nr 4 December 2019. Vill ni läsa hela artikeln Volvo BM-maskiner på hårda prov eller andra artiklar i BM-bladet årgång 10 nr 4 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).