Var byggdes maskinerna? Del 7 – Moelvens Brug A/S, Hamar, Norge

I veckans Throwback Thursday: BM-märkta Mobilkranar från 1970-talet

Under 1970-talet var det inte ovanligt att se BM-märkta mobilkranar byggda på traktorchassin på svenska byggarbetsplatser. Dessa maskiner var en udda produkt i BM:s sortiment, vilket väcker frågan om vem som var BM:s samarbetspartner i produktionen. Efter noggranna efterforskningar har det framkommit att det norska företaget Moelvens Brug A/S stod bakom tillverkningen. Detta företag är troligen den enda maskintillverkaren utanför Sverige som använt sig av chassier från BM för påbyggnader.

God Läsning!

Ett smakprov från artikeln | Var byggdes maskinerna?
Del 7 – Moelvens Brug A/S, Hamar, Norge

Under 1970-talet kunde man se BMmärkta mobilkranar byggda på traktorchassin på en del byggarbetsplatser i Sverige. Då maskintypen var en udda produkt i BM:s program kan man undra vilket företag som var BM:s medleverantör. Genom efterforskningar har det visat sig att det var det norska företaget Moelvens Brug A/S i Norge. Företaget torde också vara den enda maskintillverkaren utanför Sverige som använt sig av chassier från BM för påbyggnader. Här följer därför historien bakom detta företag och mobilkranen som BM-produkt. 1899 bildades Moelvens Brug A/S i Moelv vid sjön Mjösa i norska Hedmark av investerarna länsman Martin G Halvorsen, storbönderna Anton Fjelstad, Ole Löken och Christian Ulven. Företaget föregicks av Anderkverns Brug A/S, som köptes av industrimannen och innovatören Theodor Krogvigs dödsbo året innan.

1877 startade Krogvig sin verksamhet, en träindustri med sågverk och tunntillverkning vid fallen till ett av Mjösas östra tillflöden. Då området vid Mjösa är en jordbruksbygd tillkom det med tiden också oljekokta järnbeslagna vagnshjul och jordbruksredskap. Krogvig bedrev sin verksamhet till sin död 1897. Det nybildade företaget övertog tillverkningen av oljekokta järnskodda vagnshjul. För att trygga försörjningen med ämnesträ anlades också ett sågverk och skogsposter inköptes. Under 1900- talets första hälft utökades sortimentet med möbler samt träkarosser och flak till lastbilar…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 9 nr 1 Mars 2018. Vill ni läsa hela artikeln Var byggdes maskinerna? Del 7 eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Berättelsen om ett fotografi

För denna veckas Throwback Thursday tar vi er tillbaka till en händelserik söndag i maj 1981, när en BM Boxer 350 årsmodell 1962 stod i centrum för en minnesvärd händelse vid Åsby säteri, strax väster om Eskilstuna. Dagens traktorförare var ingen annan än författaren till denna artikel Ola Korsfeldt, med fotografen, hans far Gunnar Korsfeldt, vid sin sida.

Ola hade tidigare på hösten 1980 tillbringat två arbetsveckor på Åsby säteri som ladugårdsdräng. När våren 1981 rullade in, cyklade han tillbaka till gården och frågade arrendatorn om han kunde hjälpa till och samtidigt öva på traktorkörning. Han fick positivt svar och en lördag senare i maj fick han ansvar för gården BM Boxer 350.

God läsning!

Ett smakprov från artikeln | Berättelsen om ett fotografi

Vältning med en BM Boxer 350 årsmodell 1962 vid Åsby säteri strax väster om Eskilstuna en söndag i Maj 1981. Traktorförare för dagen är artikelns författare och fotografen är dennes pappa, Gunnar Korsfeldt. Orsaken till varför jag fick hoppa in som extra traktorförare är följande. Hösten 1980 pryade jag som ladugårdsdräng på Åsby säteri under ca två arbetsveckor. Eftersom gården ligger ett par km från mitt dåvarande hem i villaoch radhusområdet Mesta i utkanten av Eskilstuna och pryotiden gick bra, cyklade jag bort dit på vårkanten året därpå och frågade arrendatorn om jag kunde hjälpa till på gården och samtidigt träna traktorkörning i form av enklare fältarbeten, i den mån skolarbetet tillät, vilket jag fick.

En lördag, senare under maj, cyklade jag bort till Åsby igen och blev tilldelad gårdens BM Boxer 350 och en tredelad bogserad cambridgevält med ca 6 meters arbetsbredd utan några som helst finesser. Traktorn hade en inklädd skyddsbåge som saknade såväl dörrar som bakstycke, men hade hydraulisk hjälpstyrning och frontlastarfäste…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 11 nr 2 Juni 2020. Vill ni läsa hela artikeln Berättelsen om ett fotografi eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Stora Mellby Mekaniska Verkstad

Stora Mellby Mekaniska Verkstad, även känd som SMV, är belägen i Stora Mellby utanför Alingsås och ägs numera av Bjärke Hembygdsförening. Verkstaden grundades år 1916 bredvid den nedlagda smalspåriga järnvägen VGJ, vilket gjorde det möjligt för SMV att lätt både få och skicka gods. År 1920 tog Karl Larsson ensam över verkstaden och startade produktionen av tändkulemotorer och tröskverk, vilket senare utökades med tillverkning av andra produkter som gröpkvarnar, cykelkärror och skruvstycken. SMV utförde även legotillverkning och reparationsjobb för traktens företag och jordbrukare.

Verkstaden var välutrustad med moderna maskiner redan på 1920-talet och den fortsatte att använda de flesta av sina ursprungliga maskiner, inklusive en elmotor från 1920-talet som fortfarande används idag. God Läsning!

Ett smakprov från artikeln | Stora Mellby Mekaniska Verkstad

Stora Mellby Mekaniska Verkstad, förkortas SMV, ligger i Stora Mellby en bit utanför Alingsås och ägs idag av Bjärke Hembygdsförening. SMV startades 1916 då man fick en tomt alldeles intill den numera nedlagda smalspåriga järnvägen, VGJ, Västergötland-Göteborg-Järnväg. Järnvägen betydde mycket för SMV då man lätt både kunde få gods och skicka gods. 1920 tog Karl Larsson, en av bygdens söner, ensam över verkstaden. Han tänkte starta produktion av två storlekar av tändkulemotorer men det blev bara ett mindre antal av en storlek tillverkade trots att det togs fram gjutformar till den andra storleken. Kanske berodde det på att gjutningen lämnades bort till andra företag.

Karl tillverkade också tröskverk som det fanns ett stort behov av. Produktionen utökades med tillverkning av gröpkvarnar, cykelkärror och skruvstycken. SMV utförde också legotillverkning åt andra firmor och mycket reparationsjobb åt traktens företag och jordbrukare. Bland legotillverkningen kan nämnas delar till Främmestadslastaren och en armeringsjärnsbock som tillverkades ända till verkstaden lades ner 1994. Troligen har det också tillverkats andra produkter för jordbruket, bland annat lastbryggor och en eller annan Epatraktor.

Anledningen till nedläggningen var att dåvarande ägaren Erik Andersson gick i pension. Hembygdsföreningen köpte då verkstaden av Erik. I verkstaden, som redan på 1920-talet var välutrustad, fanns för den tiden moderna maskiner som svarvar, pelarborrmaskiner, slipmaskiner och kipphyvlar. Nästan alla maskiner drevs med remmar från axlar i taket av en liten elmotor. Det var bara den stora svarven…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 12 nr 4 December 2021. Vill ni läsa hela artikeln Stora Mellby Mekaniska Verkstad eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).