Renovering av styrsnäcka till BM 35/36

Den här veckans Throwback Thursday så dyker vi ner i en artikel där vi kan läsa om en renovering av en styrsnäcka. Artikeln heter Renovering av styrsnäcka till BM 35/36 och finns att läsa i BM-bladet arkivet.

God läsning!  

Ett smakprov från – Renovering av styrsnäcka till BM 35/36

Ur Veterantraktorklubbens årsskrift 2008 av Dick Nilsson. Årsskriften 2004 innehöll en stor artikel om BM 10 där denna traktor dissekerades ingående.

Konstruktionen, och alla förändringar och revideringar under perioden som den tillverkades, togs upp. Artikeln blev uppskattad av veterantraktorfolk, särskilt kanske av ägare till BM 10 som fick ett stöd vid renoveringar etc.

Här kommer en uppföljare med BM 20 och 21. Det visar sig att dessa inte ligger långt efter BM 10 i komplicerad historia som kan vara intressant att återge. Ursprunget till BM 20 är den gengastraktor som kallades GBMV-l och byggdes 1944–45.

Ett par år tidigare hade BM utvecklat ett gengasaggregat som fungerade även för tändkulemotorer. Det var alltså mer komplicerat än det aggregat som monterades på vanliga förgasarmotorer där gasen kunde sugas in i motom.

Den nya typen av aggregat som arbetade under tryck var avsett att monteras på BM:s traktorer Typ 25, BM 2 och BM 3. Problemet med gengas var generellt att motorema förlorade en stor del av sin effekt i jämförelse med om de kördes på flytande bränslen.

Det var bl.a. ett aber när man skulle plöja då man fick använda mindre plogar eller färre plogkroppar. De gengastraktorer som fanns på marknaden var oftast inte heller starka nog att kunna dra de bogserade skördetröskor som BM hade börjat tillverka i början av 1940-talet.

Antalet skördetröskor hade ökat snabbt under de följande åren. Behovet var alltså stort av en ny större traktor för främst de större gårdarnas behov. BM hade därför planer på att ta fram en starkare traktor…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 6 nr 3 September 2015. Vill ni läsa hela artikeln Renovering av styrsnäcka till BM 35/36 eller andra artiklar i BM-bladet årgång 6 nr 3 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

BM 20 – genomgången i detalj

Veckans Throwback Thursday så kan vi läsa en artikel om BM 20 – genomgång i detalj. Den här artikeln och många flera hittar ni i BM-bladet arkivet.

Här nedan kan du läsa ett smakprov ifrån BM 20 – genomgång i detalj.

God läsning!  

Ett smakprov från – BM 20 – genomgången i detalj

Ur Veterantraktorklubbens årsskrift 2008 av Dick Nilsson. Årsskriften 2004 innehöll en stor artikel om BM 10 där denna traktor dissekerades ingående.

Konstruktionen, och alla förändringar och revideringar under perioden som den tillverkades, togs upp. Artikeln blev uppskattad av veterantraktorfolk, särskilt kanske av ägare till BM 10 som fick ett stöd vid renoveringar etc.

Här kommer en uppföljare med BM 20 och 21. Det visar sig att dessa inte ligger långt efter BM 10 i komplicerad historia som kan vara intressant att återge. Ursprunget till BM 20 är den gengastraktor som kallades GBMV-l och byggdes 1944–45.

Ett par år tidigare hade BM utvecklat ett gengasaggregat som fungerade även för tändkulemotorer. Det var alltså mer komplicerat än det aggregat som monterades på vanliga förgasarmotorer där gasen kunde sugas in i motom.

Den nya typen av aggregat som arbetade under tryck var avsett att monteras på BM:s traktorer Typ 25, BM 2 och BM 3. Problemet med gengas var generellt att motorema förlorade en stor del av sin effekt i jämförelse med om de kördes på flytande bränslen.

Det var bl.a. ett aber när man skulle plöja då man fick använda mindre plogar eller färre plogkroppar. De gengastraktorer som fanns på marknaden var oftast inte heller starka nog att kunna dra de bogserade skördetröskor som BM hade börjat tillverka i början av 1940-talet.

Antalet skördetröskor hade ökat snabbt under de följande åren. Behovet var alltså stort av en ny större traktor för främst de större gårdarnas behov. BM hade därför planer på att ta fram en starkare traktor…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 7 nr 3 September 2016. Vill ni läsa hela artikeln BM 20 – genomgången i detalj eller andra artiklar i BM-bladet årgång 7 nr 3 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Inköp och iordningställande av 4300 med defekt motor

I veckans Throwback thursday så har vi hittat en intressant artikel från BM-bladet arkivet som heter Inköp och iordningställande av 4300 med defekt motor.  

God läsning!  

Ett smakprov från – Inköp och iordningställande av 4300 med defekt motor 

Det visade sig att den stod vid Stråssa gruva i Lindesberg, efter kontakt med säljaren blev det en tripp på 70 mil till Bergslagen för att kika på underverket.

Säljaren, en vad vi tyckte rekorderlig man, beskrev maskinen i detalj, och som det visade sig senare så hade han inte utelämnat något i beskrivningen av maskinens skick. Bl.a. så sade han att motorn var ”sopslut” och inget att hoppas på och i övrigt redogjorde han för alla brister.

Men också vad som var bra på maskinen, transmissionen garanterade han när den var nyligt åtgärdad och även bromsarna hade blivit genomgångna, men maskinen hade stått i två år så bromsarna fick man nog titta till lite trodde han.

Han sade även att maskinen var i det närmaste utan glapp i lederna! Det är ju inte bra att köpa en maskin som man inte kunnat provstarta men på hemvägen så bestämde vi att det fick bli affär, även om det mesta var ovisst om maskinens egentliga skick.

Men mätarställningen var bara 17000 h och reglage och sådant kändes glappfria, så den kunde ju vara skaplig. Det enda vi egentligen kunnat konstatera på plats var att den var helt rostfri och alla vätskor såg fina ut i axlar och transmission!

På hemvägen fixade vi även en frakt när det visade sig att Örnfrakt hade en trailer som skulle passera i grannskapet olastad om ett par dagar…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 7 nr 3 September 2016. Vill ni läsa hela artikeln Inköp och iordningställande av 4300 med defekt motor eller andra artiklar i BM-bladet årgång 7 nr 3 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Vad hände för 55 år sedan?

I veckans Throwback thursday så tar vi oss tillbaka 55 år i tiden och kollar på vad som hände då. Artikeln är hämtad från BM-bladet arkivet och heter Vad hände för 55 år sedan? 

God läsning!  

Ett smakprov från – Vad hände för 55 år sedan? 

Detta år var ett mycket intressant år för företaget dels gällande nya produkter, jubileum samt ur byggnadssynpunkt. Mer om det nedanför.

I början av detta år levererades de första exemplaren av den nya bandvagnen till den svenska armén. Bandvagn 202 A som beteckningen lyder var en tvådelad banddriven terrängvagn, speciellt lämplig för vintertransporter på obanade snövidder.

Militärt betydde den snabbare möjligheter att förflytta trupper och material i terräng där inga andra fordon går fram. Civilt kunde vagnen användas för transporter i områden där det inte finns vägar, för undsättning av insnöade och isolerade människor t ex i Norrland.

Onsdagen den 16 januari var ett ur motorsynpunkt smått historiskt datum – då den sista båtmotorn levererades till kund. Modellen var en LDW 3 vilken var en specialvariant för livbåtar.

Denna motortyp var konstruerad och utprovad för att vara gångsäker även om den skulle bli översköljd med vatten. Utprovningarna av dessa skedde i stora kar för att vara så driftsäkra som möjligt.

Denna modell började tillverkas i början av 1930-talet…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 9 nr 4 December 2018. Vill ni läsa hela artikeln Vad hände för 55 år sedan? eller andra artiklar i BM-bladet årgång 9 nr 4 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).