BM i Brasilien 1958 – en reserapport

Ännu en vecka med härliga tillbaka blickar i BM-bladets arkiv. Den här veckan så blickar vi tillbaka på artiklen BM i Brasilien 1958 – en reserapport som ni hittar i BM-bladet December 2014 Årgång 5, Nr 4.

Ett smakprov ifrån BM i Brasilien 1958 – en reserapport 

Nils Lundmark från Bolinder-Munktell gjorde år 1958 en resa till Brasilien för att se hur koncernens skördetröskor fungerade i skörden av ris och vete, i första hand. I andra hand såg herr Lundmark hur BM-traktorerna fungerade i Brasiliens lantbruk.

Resan skedde med flyg från Stockholm den 25 mars och hemresan skedde den 12 maj 1958 från Rio de Janeiro. Vid ankomsten mötte Ingenjör T. Hansson från BM:s representant Ansalvasco och i tullen klarerades delar till en väghyvel som Nils Lundmark haft med sig från Sverige.

Sedan kunde resan fortsätta mot Porto Alegre som var huvudcentrat i Brasiliens sydligaste stat Rio Grande de Sul, belägen vid floden Rio Guaiba. Staden hade då 450 000 innevånare och var en….

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 5 nr 5 december 2014. Vill ni läsa hela artikeln BM i Brasilien 1958 – en reserapport eller andra artiklar i BM-bladet årgång 5 nr 4 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Var byggdes maskinerna? Del 8 – HEMEK i Hede

I den här veckans Throwback Torsdag så kan vi idag läsa lite om artikeln Var byggdes maskinerna? Del 8 – HEMEK i Hede som vi hittar i BM-bladet juni 2018 årgång 9 nr 2.

Ett smakprov ifrån Var byggdes maskinerna? Del 8 – HEMEK i Hede

Carl Larsson, även kallad ”Calle Dunder”, var en medarbetare vid ÖSA i Alfta, som under 1950-talet utvecklade band till hel- och halvbands traktorer och bandvagnar. Emellertid hade Calle egna idéer om hur en skogsmaskin skulle vara konstruerad, vilket inte alltid gick ihop med ÖSA:s.

Dessutom ville han tillbaka till Hedeviken i Härjedalen, varifrån han kom. Därför etablerade Larsson ett verkstadsföretag för tillverkning av skogsmaskiner i Hede, som är en grannort till Hedeviken, med namnet Hede mekaniska, HEMEK, 1962. 1966 ombildades företaget till aktiebolaget Hemek verkstads AB.

Samma år tecknades ett samarbetsavtal med Maskin & Motor AB i Östersund, som marknadsförde HEMEK:s skogsmaskiner fram till 1972. Först togs Nuffields traktorer in och som byggdes om till helbandstraktorer för skogskörning. Då Larsson hade erfarenhet av BM:s traktorer från tiden vid ÖSA och föredrog svensktillverkade traktorchassin övergick…. 

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 9 nr 2 juni 2018. Vill ni läsa hela artikeln Var byggdes maskinerna? Del 8 – HEMEK i Hede eller andra artiklar i BM-bladet årgång 9 nr 2 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem)

Medlemsnyheter 17 april 2020

Hej alla BM-medlemmar!

Nu så har vi uppdaterat BM-klubbens medlemsnyheter med lite information till alla medlemmar om det rådande läget och lite beslut som har tagits vid det årliga mötet som i år hölls i Skövde.

För att läsa medlemsnyheten så besök:  Medlemsnyhet 17 april 2020

OBS! För att läsa inlägget så behöver du vara medlem. För att bli medlem så besök: https://bmklubben.se/bli-medlem/

Medlemsnyhet 17 april 2020

Vad hände för 50 år sedan?

Den här veckans throwback thursday så ska vi blicka tillbaka på artikeln Vad hände för 50 år sedan? Artikeln kommer ifrån BM-bladet mars 2018 årgång 9 nr 1. 

Ett smakprov ifrån Vad hände för 50 år sedan?

Ram och dumperkorg har i denna version fått ett mera tåligt material vilket är detsamma som i den större DR 860-dumpern. Dimensionerna har dessutom ändrats så längden på karet har ökat med 30 cm medan höjden minskat med 20 cm. Detta innebär förbättrade lastningsvillkor dels oavsett om man lastar bakifrån eller från sidan.

Även köregenskaperna har förbättrats genom ett nytt hydraulsystem och ändrade däckdimensioner är införda vilket gör ökad terrängframkomlighet. Slutligen kan nämnas att ringdraget fått betydligt kraftigare dimension samt att den hydrauliska återföringen på tippanordningen har ersatts med mekaniskt stopp och återföring. G612 B Denna version jämfört med dess föregångare har gett en hel del förbättringar som gör maskinen smidigare,säkrare och med en snabbare manövrering.

Bland nyheterna kan nämnas: traktordelen har gjorts lättare med en minskning av totalvikten från 7,7 t till 7,37 t. Detta för att ge ökad framkomlighet på löst underlag. Maskinen har nu en fram/backväxdellåda med 5 växlar i vardera riktningen…. 

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 9 nr 1 mars 2018. Vill ni läsa hela artikeln Vad hände för 50 år sedan? eller andra artiklar i BM-bladet årgång 9 nr 1 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Industriskolan 1946-1974

Dags för throwback thursday igen och denna vecka så tar vi oss tillbaka till 2017 där vi hittar artikeln Industriskolan 1946-1974. Artikeln handlar om den svenska industriskolan mellan åren 1946 till 1974.

Ett smakprov ifrån Industriskolan 1946-1974 (citat) 

Eleverna var inte kontraktsbundna till BM under utbildningstiden. Här var istället tanken att de elever som verkligen var intresserade skulle stanna kvar ändå utan tvång och yttre påtryckningar – något som också visade sig stämma bra. Upp till 30 elever antogs per termin.

För dem väntade tre års studier med jobb på företaget efter examen för den som så ville. Under utbildningstiden hade eleverna lön i enlighet med gällande avtal. BM betalade också ut en extra gratifikation till dem som tog examen. Under 1970-talet skapades den moderna gymnasieskolan.

Det allmänna skolväsendet fick därmed ett tydligare ansvar också för yrkesutbildningen. Som en följd av det lade BM ner sin skola sommaren… 

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 8 nr 1 mars 2017. Vill ni läsa hela artikeln Industriskolan 1946-1974 eller andra artiklar i BM-bladet årgång 8 nr 1 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Bondens och skogens dagar på Backamo

Det är torsdag och det betyder att vi ännu en gång tar oss tillbaka till BM-bladet arkivet och dammar av några av våra äldre artiklar från BM-bladet.

Den här torsdagen så har vi tagit fram Bondens och skogens dagar på Backamo. I artikeln så kan vi läsa om Bondens och skogens dagar på Backamo som ägde rum den första helgen i september 2016.   

Ett smakprov ifrån Bondens och skogens dagar på Backamo

Nytt för i år var Sixten Janssons Motorcirkus som hade uppvisning med veteranmotorcyklar i en stor trätunna.

De flesta i publiken stod mållösa och kunde känna tunnan skaka under fötternanär Robin Jansson körde runt, runt i tunnan på en 100 år gammal Indian läsandes en Kalle Anka. Antalet maskiner och traktorer var ungefär samma som tidigare år.

I grävgropen fanns både lingrävare, schaktmaskiner och traktorgrävare som tävlade om vem som kunde gräva djupast. Tack vare schaktmaskinerna var det enkelt att skyffla ihop gropen när dagen var till ända.

På planen ovanför stod några mycket snyggt renoverade boggibilar. Däremot var finbilarna hänvisade till flygfältet vilket var tråkigt då de alltid varit ett passande inslag….  

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 7 nr 4 december 2016. Vill ni läsa hela artikeln Bondens och skogens dagar på Backamo eller andra artiklar i BM-bladet årgång 7 nr 4 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).