Var byggdes maskinerna? Del 7 – Moelvens Brug A/S, Hamar, Norge

I veckans Throwback Thursday: BM-märkta Mobilkranar från 1970-talet

Under 1970-talet var det inte ovanligt att se BM-märkta mobilkranar byggda på traktorchassin på svenska byggarbetsplatser. Dessa maskiner var en udda produkt i BM:s sortiment, vilket väcker frågan om vem som var BM:s samarbetspartner i produktionen. Efter noggranna efterforskningar har det framkommit att det norska företaget Moelvens Brug A/S stod bakom tillverkningen. Detta företag är troligen den enda maskintillverkaren utanför Sverige som använt sig av chassier från BM för påbyggnader.

God Läsning!

Ett smakprov från artikeln | Var byggdes maskinerna?
Del 7 – Moelvens Brug A/S, Hamar, Norge

Under 1970-talet kunde man se BMmärkta mobilkranar byggda på traktorchassin på en del byggarbetsplatser i Sverige. Då maskintypen var en udda produkt i BM:s program kan man undra vilket företag som var BM:s medleverantör. Genom efterforskningar har det visat sig att det var det norska företaget Moelvens Brug A/S i Norge. Företaget torde också vara den enda maskintillverkaren utanför Sverige som använt sig av chassier från BM för påbyggnader. Här följer därför historien bakom detta företag och mobilkranen som BM-produkt. 1899 bildades Moelvens Brug A/S i Moelv vid sjön Mjösa i norska Hedmark av investerarna länsman Martin G Halvorsen, storbönderna Anton Fjelstad, Ole Löken och Christian Ulven. Företaget föregicks av Anderkverns Brug A/S, som köptes av industrimannen och innovatören Theodor Krogvigs dödsbo året innan.

1877 startade Krogvig sin verksamhet, en träindustri med sågverk och tunntillverkning vid fallen till ett av Mjösas östra tillflöden. Då området vid Mjösa är en jordbruksbygd tillkom det med tiden också oljekokta järnbeslagna vagnshjul och jordbruksredskap. Krogvig bedrev sin verksamhet till sin död 1897. Det nybildade företaget övertog tillverkningen av oljekokta järnskodda vagnshjul. För att trygga försörjningen med ämnesträ anlades också ett sågverk och skogsposter inköptes. Under 1900- talets första hälft utökades sortimentet med möbler samt träkarosser och flak till lastbilar…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 9 nr 1 Mars 2018. Vill ni läsa hela artikeln Var byggdes maskinerna? Del 7 eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Berättelsen om ett fotografi

För denna veckas Throwback Thursday tar vi er tillbaka till en händelserik söndag i maj 1981, när en BM Boxer 350 årsmodell 1962 stod i centrum för en minnesvärd händelse vid Åsby säteri, strax väster om Eskilstuna. Dagens traktorförare var ingen annan än författaren till denna artikel Ola Korsfeldt, med fotografen, hans far Gunnar Korsfeldt, vid sin sida.

Ola hade tidigare på hösten 1980 tillbringat två arbetsveckor på Åsby säteri som ladugårdsdräng. När våren 1981 rullade in, cyklade han tillbaka till gården och frågade arrendatorn om han kunde hjälpa till och samtidigt öva på traktorkörning. Han fick positivt svar och en lördag senare i maj fick han ansvar för gården BM Boxer 350.

God läsning!

Ett smakprov från artikeln | Berättelsen om ett fotografi

Vältning med en BM Boxer 350 årsmodell 1962 vid Åsby säteri strax väster om Eskilstuna en söndag i Maj 1981. Traktorförare för dagen är artikelns författare och fotografen är dennes pappa, Gunnar Korsfeldt. Orsaken till varför jag fick hoppa in som extra traktorförare är följande. Hösten 1980 pryade jag som ladugårdsdräng på Åsby säteri under ca två arbetsveckor. Eftersom gården ligger ett par km från mitt dåvarande hem i villaoch radhusområdet Mesta i utkanten av Eskilstuna och pryotiden gick bra, cyklade jag bort dit på vårkanten året därpå och frågade arrendatorn om jag kunde hjälpa till på gården och samtidigt träna traktorkörning i form av enklare fältarbeten, i den mån skolarbetet tillät, vilket jag fick.

En lördag, senare under maj, cyklade jag bort till Åsby igen och blev tilldelad gårdens BM Boxer 350 och en tredelad bogserad cambridgevält med ca 6 meters arbetsbredd utan några som helst finesser. Traktorn hade en inklädd skyddsbåge som saknade såväl dörrar som bakstycke, men hade hydraulisk hjälpstyrning och frontlastarfäste…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 11 nr 2 Juni 2020. Vill ni läsa hela artikeln Berättelsen om ett fotografi eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Stora Mellby Mekaniska Verkstad

Stora Mellby Mekaniska Verkstad, även känd som SMV, är belägen i Stora Mellby utanför Alingsås och ägs numera av Bjärke Hembygdsförening. Verkstaden grundades år 1916 bredvid den nedlagda smalspåriga järnvägen VGJ, vilket gjorde det möjligt för SMV att lätt både få och skicka gods. År 1920 tog Karl Larsson ensam över verkstaden och startade produktionen av tändkulemotorer och tröskverk, vilket senare utökades med tillverkning av andra produkter som gröpkvarnar, cykelkärror och skruvstycken. SMV utförde även legotillverkning och reparationsjobb för traktens företag och jordbrukare.

Verkstaden var välutrustad med moderna maskiner redan på 1920-talet och den fortsatte att använda de flesta av sina ursprungliga maskiner, inklusive en elmotor från 1920-talet som fortfarande används idag. God Läsning!

Ett smakprov från artikeln | Stora Mellby Mekaniska Verkstad

Stora Mellby Mekaniska Verkstad, förkortas SMV, ligger i Stora Mellby en bit utanför Alingsås och ägs idag av Bjärke Hembygdsförening. SMV startades 1916 då man fick en tomt alldeles intill den numera nedlagda smalspåriga järnvägen, VGJ, Västergötland-Göteborg-Järnväg. Järnvägen betydde mycket för SMV då man lätt både kunde få gods och skicka gods. 1920 tog Karl Larsson, en av bygdens söner, ensam över verkstaden. Han tänkte starta produktion av två storlekar av tändkulemotorer men det blev bara ett mindre antal av en storlek tillverkade trots att det togs fram gjutformar till den andra storleken. Kanske berodde det på att gjutningen lämnades bort till andra företag.

Karl tillverkade också tröskverk som det fanns ett stort behov av. Produktionen utökades med tillverkning av gröpkvarnar, cykelkärror och skruvstycken. SMV utförde också legotillverkning åt andra firmor och mycket reparationsjobb åt traktens företag och jordbrukare. Bland legotillverkningen kan nämnas delar till Främmestadslastaren och en armeringsjärnsbock som tillverkades ända till verkstaden lades ner 1994. Troligen har det också tillverkats andra produkter för jordbruket, bland annat lastbryggor och en eller annan Epatraktor.

Anledningen till nedläggningen var att dåvarande ägaren Erik Andersson gick i pension. Hembygdsföreningen köpte då verkstaden av Erik. I verkstaden, som redan på 1920-talet var välutrustad, fanns för den tiden moderna maskiner som svarvar, pelarborrmaskiner, slipmaskiner och kipphyvlar. Nästan alla maskiner drevs med remmar från axlar i taket av en liten elmotor. Det var bara den stora svarven…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 12 nr 4 December 2021. Vill ni läsa hela artikeln Stora Mellby Mekaniska Verkstad eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

BM 350 Boxer fyller 60

År 1959 presenterades en banbrytande nyhet för jordbruksvärlden – traktorn Boxer från Bolinder-Munktell. Detta skedde i en stor visning på Hotell Foresta på Lidingö där både svenska pressen och personer inom jordbruket var inbjudna.

Med jordbruksminister Gösta Netzén och landshövding Ossian Sehlstedt som första åkare, blev Boxern en stor succé och nyheten spreds snabbt till både dags- och facktidningar. 60 år senare firas Boxerns sextioårsdag med stort intresse och uppskattning för dess trotjänande egenskaper. God Läsning!

Ett smakprov från artikeln | BM 350 Boxer fyller 60

År 1959, den 18 mars kl halv elva reste sig två herrar och lämnade riksdagshuset under pågående session. Det var jordbruksminister, Gösta Netzén och landshövding Ossian Sehlstedt, som for ut till Hotell Foresta på Lidingö. Anledningen var att Bolinder-Munktell den dagen inbjudit den svenska presssen och personer inom jordbruket att närvara vid presentationen av den nya traktorn Boxer. I den vackra Millessalen hade samlats ett 75-tal personer och bakom draperier doldes en Volvo och en BM-traktor.

Holger Lindmark, VD för BolinderMunktell, hälsade välkommen med en kort information om den kommande visningen. Därefter talade Volvochefen Gunnar Engellau om Volvos utveckling och BM:s starka ställning inom koncernen. Professor Lester F. Larsen uppehöll sig kring traktorns utvecklingshistoria och siade om vad man kunde vänta sig av morgondagens traktorer. Agronom Karl Åke Svensson från BM presenterade de båda traktorerna ”rappt och sakligt” som det står i referatet från tillställningen.

Nu var det dags för de inbjudna att ta en titt på nyskapelserna. Jordbruksministern var förste man i sadeln och ”man kon nog säga, att det finns få traktorer, som haft så många prominenta personer i sitsen”. Pressens reaktion blev mycket positiv och nyheten om BM:s traktor kunde läsas i praktiskt taget alla svenska dags- och facktidningar. Fram emot sommaren visades den upp för en mycket intresserad allmänhet på Rila (idag ELMIA) i Jönköping. Nu 60 år senare har…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 10 nr 4 December 2019. Vill ni läsa hela artikeln BM 350 Boxer fyller 60 eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Udda maskiner: Traktorbåtar

Traktorbåten, med sin unika skrovform och funktion som en traktor på vattnet, var en banbrytande innovation från svenska företaget Lidwall & Söner. Modellen, som utvecklades efter inspiration från Kanada, användes för att rangera stockar under flottningsperioden vid sågverk och massabruk. Med motorer från Bolinder’s och byggd i stål, skilde sig traktorbåten både över och under vattenlinjen från andra båtar på marknaden.

Trots att endast 45 exemplar byggdes, blev traktorbåten snabbt populär och har sedan dess blivit en ikonisk del av svensk båtkultur. God Läsning!

Ett smakprov från artikeln | Udda maskiner: Traktorbåtar

Traktorbåten var en liten udda båt med sin ovanliga skrovform. Kort men bred och med en kraftig plog eller ett traktorblad framtill, stort roder
och stor propeller. Den lilla modellen var 5,3 meter lång och 2,6 meter bred. Motorerna var för det mesta ”envisa små dieslar”, Bolinder´s 1035 och senare Bolinder´s 1113 från BM. Benämningen traktorbåt kom av att den arbetade som en traktor och sköt stockarna framför sig med plogbladet. Traktorbåten användes till att rangera stockar under flottningsperioden vid upplag, sågverk och massabruk. Förebilden hade Klarälvens flottningschef sett vid ett besök i Kanada. Det var små motorstarka, runda träbåtar som kallades Bulldozers som användes för att rangera stockar. Efter hemkomsten togs kontakt med Lidwalls som utvecklade traktorbåten som istället för trä byggdes i stål.

Designen både över och under vattenlinjen liknade inte någon annan båt. Den första sjösattes 1959. Modellen blev snabbt populär och totalt 45 stycken byggdes. Den sista traktorbåten, som också var verkstadens sista bygge, sjösattes 1987 och fick tillverkningsnummer 802. Lidwall & Söner grundades 1943 av Erik Lidwall…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 12 nr 2 Juni 2021. Vill ni läsa hela artikeln Udda maskiner: Traktorbåtar eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Bolinder-Munktell – Ett företag med anor

Bolinder-Munktell är ett företag med anor som sträcker sig tillbaka till 1832 då Johan Theofron Munktell startade sin mekaniska verkstad i Eskilstuna. Efter en fusion med J & C G Bolinders Mekaniska Verkstad AB i Stockholm år 1933, bildades AB Bolinder-Munktell. Här nedan kan du läsa ett smakprov från artikeln Bolinder-Munktell – Ett företag med anor där du kan läsa mer om detta spännande och revolutionerande företag.

Ett smakprov från artikeln | Bolinder-Munktell – Ett företag med anor

I år är det 90 år sedan AB BolinderMunktell bildades efter en fusion mellan Munktells Verkstads Nya Aktiebolag i Eskilstuna och J & C G Bolinders Mekaniska Verkstad AB i Stockholm. Historien
börjar dock redan 100 år tidigare, 1832, då Johan Theofron Munktell startade en mekanisk verkstad med namnet Eskilstuna Mekaniska verkstad. 1879 ombildades företaget till aktiebolag och namnet ändrades till Munktells Mekaniska Verkstads AB.
De första 7 åren bedrevs verksamheten i hyrda lokaler på södra sidan av Eskilstunaån som på den tiden hette Eskilstuna Ström. 1839 flyttades verksamheten till egna lokaler som byggts på andra sidan ån, på den plats som nu har namnet Munktellstaden. Idag inrymmer de gamla fabrikslokalerna en mängd olika verksamheter som t ex hotell, konstmuseum, konsertlokal, restaurang, arkitektbyrå, Munktell Science Park, inomhusarena för friidrott och…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 13 nr 3 September 2022. Vill ni läsa hela artikeln Bolinder-Munktell – Ett företag med anor eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Det blev ett skogsfynd

I månadens första Throwback Thursday så kollar vi tillbaka på en artikel som heter Det blev ett skogsfynd. I denna artikel så kan vi läsa om när Roger Larsson gjorde ett skogsfynd i form av en maskin och hur han tålmodigt fick köpa denna maskin av den som ägde den.

God läsning!

Ett smakprov från artikeln | Det blev ett skogsfynd

Redan för 18 år sedan fick Roger Larsson syn på en Bison med en ombyggd DKD 15 vagn tillkopplad. Vagnen var ombyggd till timmervagn och utrustad med en HIAB-kran. Den hade också försetts med Robson-rullar för att få drivning på bakre axeln.

Ekipaget stod i Rådanefors i Dalsland. Maskinen såg ut att ha stått länge för det hade börjat växa sly runt den. Roger frågade ägaren om han fick köpa den men det blev ett blankt nej. Han gav inte upp utan kontaktade ägaren ungefär vart tredje år.

Varje gång blev det ett kort nej men så i somras gav ägaren med sig. Köpet gjordes upp och Roger började fundera på hur han skulle få den därifrån. Transport var inga problem då han jobbar i anläggningsbranschen.

Problemet var hur han skulle få fram den till vägen som gick alldeles bredvid. Det var nämligen så att slyet som börjat växa för tjugo år sedan nu hade utvecklats till träd. Mer än en dag gick åt att med motorsåg fälla vad man kom åt…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 11 nr 4 December 2020. Vill ni läsa hela artikeln Det blev ett skogsfynd eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Tack från Rubens

Denna veckas Throwback Thursday så kan vi läsa en artikel i BM-Bladet som är skriven och inskickad av Tore Blom som skriver om den självgående lokomobil som gav borts till RUBENS.

God läsning!

Ett smakprov från artikeln | Tack från Rubens

Sedan vill jag gärna bidra med en bild på den självgående lokomobilen vi tog över från Lantbruksmuseet i Havdhem nyligen. Den ägdes av Järnvägsmuseet i Dalhem som nu fann det lämpligt att överlämna den till RUBENS.

Lokomobilen levererades till Bröderna Pettersson 1913 och är av samma storlek som den som Munktellmuseet disponerar. Ruben Blom började samla lokomobiler 1964 och naturligtvis Munktells.

Sedan dess har samlingen växt och kompletterats i omgångar. I och med vårt övertagande av denna SK4 så har vi idag en komplett serie av de tre självgående modellerna som tillverkades, SK2, SK4 och SK6. RUBENS har redan sedan tidigare en komplett serie av lokomobiler ur Klass H, från den mista om 11 hk (H3) till den största på 42 hk (H14)…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 10 nr 1 Mars 2019. Vill ni läsa hela artikeln Tack från Rubens eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Ralph Angestam till minne

I denna veckas Throwback Thursday så kommer vi blicka tillbaka på en artikel som heter Ralph Angestam till minne. Ralph Angestam kommer alltid att bli ihågkommen som en passionerad och hängiven medlem av BM-Klubben, och hans insatser på Munktell-museet har spelat en viktig roll för kommande generationer.

God läsning!

Ett smakprov från artikeln | Ralph Angestam till minne

Jag hade förmånen att arbeta tillsammans med Ralph under hans år 2000– 2009 på Munktellmuseet. Det var säkert mer än vår kärlek till öl som snabbt gjorde oss till goda vänner. Ralphs paradnummer som Theofron Munktell gjorde honom känd och populär inom hela Volvovärlden.

Han vurmade för gamla BM-maskiner och företagets historia. Ralph trivdes på museet och han utvecklade Munktellmuseet med stor drivkraft. Han tredubblade utställningsytan och öppnade samlingarna, av äldre maskiner från Volvos fabriker över hela världen, för allmänheten. När BM-klubben bildades blev det naturligt att förlägga möten och träffar till Munktellmuseet.

Ralph bidrog till att Volvos pensionärsförening förlade sina möten till museet och engagerade sig i Museets utveckling. Antalet duktiga och intresserade volontärarbetare ökade under åren till omkring 70 personer och många deltog i externa veteranträffar över hela landet med olika maskiner och marknadsförde museet…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 10 nr 1 Mars 2019. Vill ni läsa hela artikeln Ralph Angestam till minne eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Tänkta tankar – Öppna upp

I dagens Throwback Thursday så har vi hittat en artikel som heter Tänkte tankar – Öppna upp och ger en tillbaka blick från BM-Bladet Juni 2021 årgång 12 nr 2.

God läsning!

Ett smakprov från artikeln | Tänkta tankar – Öppna upp

Myndigheten som de senaste 15 månaderna försökt att styra våra liv har nu aviserat att det är dags att ”öppna upp”. En lite oroande tanke. Helt plötsligt skall vi alla agera precis som vanligt dvs som förr. Frågan är hur mycket som finns kvar? Men inte ska vi deppa för det. Känn bara på uttrycket, öppna upp.

Det måste väl kännas hoppfullt för oss alla som tror på en bättre framtid! Om vi försöker överföra den här situationen på vår verksamhet i Klubben så måste vi först se vad alla restriktioner har betytt. Speciellt hårt har det drabbat alla traditionella och publika arrangemang som samtliga utan undantag har förblivit nedstängda.

Ja faktiskt fortfarande lever vi i ovisshet om och när de kan öppna upp. Samtidigt så har många av våra vänner tagit egna initiativ och börjat arrangera små lokala evenemang. Detta är ett bra exempel bland flera på hur vi reagerar när man försöker hindra oss att träffas och umgås. Kloka människor visar att man kan…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 12 nr 2 Juni 2021. Vill ni läsa hela artikeln Tänkta tankar – Öppna upp eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).