Tack från Rubens

Denna veckas Throwback Thursday så kan vi läsa en artikel i BM-Bladet som är skriven och inskickad av Tore Blom som skriver om den självgående lokomobil som gav borts till RUBENS.

God läsning!

Ett smakprov från artikeln | Tack från Rubens

Sedan vill jag gärna bidra med en bild på den självgående lokomobilen vi tog över från Lantbruksmuseet i Havdhem nyligen. Den ägdes av Järnvägsmuseet i Dalhem som nu fann det lämpligt att överlämna den till RUBENS.

Lokomobilen levererades till Bröderna Pettersson 1913 och är av samma storlek som den som Munktellmuseet disponerar. Ruben Blom började samla lokomobiler 1964 och naturligtvis Munktells.

Sedan dess har samlingen växt och kompletterats i omgångar. I och med vårt övertagande av denna SK4 så har vi idag en komplett serie av de tre självgående modellerna som tillverkades, SK2, SK4 och SK6. RUBENS har redan sedan tidigare en komplett serie av lokomobiler ur Klass H, från den mista om 11 hk (H3) till den största på 42 hk (H14)…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 10 nr 1 Mars 2019. Vill ni läsa hela artikeln Tack från Rubens eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Ralph Angestam till minne

I denna veckas Throwback Thursday så kommer vi blicka tillbaka på en artikel som heter Ralph Angestam till minne. Ralph Angestam kommer alltid att bli ihågkommen som en passionerad och hängiven medlem av BM-Klubben, och hans insatser på Munktell-museet har spelat en viktig roll för kommande generationer.

God läsning!

Ett smakprov från artikeln | Ralph Angestam till minne

Jag hade förmånen att arbeta tillsammans med Ralph under hans år 2000– 2009 på Munktellmuseet. Det var säkert mer än vår kärlek till öl som snabbt gjorde oss till goda vänner. Ralphs paradnummer som Theofron Munktell gjorde honom känd och populär inom hela Volvovärlden.

Han vurmade för gamla BM-maskiner och företagets historia. Ralph trivdes på museet och han utvecklade Munktellmuseet med stor drivkraft. Han tredubblade utställningsytan och öppnade samlingarna, av äldre maskiner från Volvos fabriker över hela världen, för allmänheten. När BM-klubben bildades blev det naturligt att förlägga möten och träffar till Munktellmuseet.

Ralph bidrog till att Volvos pensionärsförening förlade sina möten till museet och engagerade sig i Museets utveckling. Antalet duktiga och intresserade volontärarbetare ökade under åren till omkring 70 personer och många deltog i externa veteranträffar över hela landet med olika maskiner och marknadsförde museet…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 10 nr 1 Mars 2019. Vill ni läsa hela artikeln Ralph Angestam till minne eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Tänkta tankar – Öppna upp

I dagens Throwback Thursday så har vi hittat en artikel som heter Tänkte tankar – Öppna upp och ger en tillbaka blick från BM-Bladet Juni 2021 årgång 12 nr 2.

God läsning!

Ett smakprov från artikeln | Tänkta tankar – Öppna upp

Myndigheten som de senaste 15 månaderna försökt att styra våra liv har nu aviserat att det är dags att ”öppna upp”. En lite oroande tanke. Helt plötsligt skall vi alla agera precis som vanligt dvs som förr. Frågan är hur mycket som finns kvar? Men inte ska vi deppa för det. Känn bara på uttrycket, öppna upp.

Det måste väl kännas hoppfullt för oss alla som tror på en bättre framtid! Om vi försöker överföra den här situationen på vår verksamhet i Klubben så måste vi först se vad alla restriktioner har betytt. Speciellt hårt har det drabbat alla traditionella och publika arrangemang som samtliga utan undantag har förblivit nedstängda.

Ja faktiskt fortfarande lever vi i ovisshet om och när de kan öppna upp. Samtidigt så har många av våra vänner tagit egna initiativ och börjat arrangera små lokala evenemang. Detta är ett bra exempel bland flera på hur vi reagerar när man försöker hindra oss att träffas och umgås. Kloka människor visar att man kan…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 12 nr 2 Juni 2021. Vill ni läsa hela artikeln Tänkta tankar – Öppna upp eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Den 20 000:de Volvo BM T 430 kom till Skåne

Denna veckas Throwback Thursday så kan vi läsa om när den 20 000:de Volvo BM T 430 såldes och vem som blev den lyckliga ägaren till denna Volvo BM T 430.

God läsning!

Ett smakprov från artikeln | Den 20 000:de Volvo BM T 430 kom till Skåne

Den 5 februari 1976 levererades den 20 000:de traktorn T 430 till Skåne. När lantbrukare Ivan Sonesson fick hem sin nya traktor T 430 till sin gård uppvaktades han med blommor och fotografering. Det var Skånska Lantmännens Maskin AB i Ängelholm som svarade för denna leverans av den 20 000:de traktorn Volvo BM T 430.

På lantbrukarparet Ivan och hans fru Greta Sonessons gård i Förslöv, ca 1 mil norr om Ängelholm, fanns redan en T 430 som dom köpt tre år tidigare. Greta, som ofta kör traktorn på gården…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 9 nr 4 December 2018. Vill ni läsa hela artikeln Den 20 000:de Volvo BM T 430 kom till Skåne eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Var byggdes maskinerna Skurupverken, Skurup

Den här veckans Throwback Thursday tar oss tillbaka till 1886 då Truls och Botilla Larsson etablerade en reparationsverkstad för tröskmaskiner och lokomotiv i Skurup i södra Skåne.

God läsning!

Ett smakprov från artikeln | Var byggdes maskinerna Skurupverken, Skurup

1886 etablerade Truls och Botilla Larsson en reparationsverkstad för tröskverk och lokomobiler i Skurup i södra Skåne med namnet Skurups mekaniska verkstad. Året därpå överläts verkstaden till Anna Lundberg, som ändrade företagsnamnet till NH Lundberg. 1891 förvärvade ingenjören Frans Wilhelm Haker verkstaden.

Denne såg en stor potential i tillverkning av jordbruksmaskiner och redskap, då Skurup är omgivet av en bördig jordbruksbygd. 1892 kom tillverkningen av tröskverk, vältar och hästräfsor i gång, och företagsnamnet ändrades till F.W Haker & Co. Samma år blev fabrikör Emil Andersson delägare i företaget.

1907 drog sig denne ur och tillsammans med sin bror Olof etablerade de företaget Bröderna Anderssons Gjuteri och Mekaniska verkstad i Skurup, som också började att tillverka jordbruksmaskiner och redskap.

nen Sune, som sålde det till Kooperativa förbundet 1943. Med KF:s kapital byggdes fabriken…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 11 nr 1 Mars 2020. Vill ni läsa hela artikeln Var byggdes maskinerna Skurupverken, Skurup eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).