Kallelse till årsmöte i Svenska BM-klubben 2024

Svenska BM-klubben inbjuder alla medlemmar till det årliga årsmötet som kommer att äga rum på Munktellmuseet i Eskilstuna, lördagen den 13 april.

Dagordningen följer stadgarna, och alla handlingar kommer att vara tillgängliga på mötet. För att underlätta planeringen ber styrelsen att medlemmar anmäler sitt deltagande senast den 2 april, antingen via telefon på 070-977 99 90 eller via e-post till kontakt@bmkklubben.se.

Kaffeservering börjar kl. 12.00 och själva mötet startar kl. 12.30. Efter diskussioner och beslut ser klubben fram emot att avnjuta en gemensam lunch kl. 13.30.

Eventuella ändringar inför mötet kommer att meddelas via klubbens hemsida. Varmt välkomna!