BM 350 Boxer fyller 60

År 1959 presenterades en banbrytande nyhet för jordbruksvärlden – traktorn Boxer från Bolinder-Munktell. Detta skedde i en stor visning på Hotell Foresta på Lidingö där både svenska pressen och personer inom jordbruket var inbjudna.

Med jordbruksminister Gösta Netzén och landshövding Ossian Sehlstedt som första åkare, blev Boxern en stor succé och nyheten spreds snabbt till både dags- och facktidningar. 60 år senare firas Boxerns sextioårsdag med stort intresse och uppskattning för dess trotjänande egenskaper. God Läsning!

Ett smakprov från artikeln | BM 350 Boxer fyller 60

År 1959, den 18 mars kl halv elva reste sig två herrar och lämnade riksdagshuset under pågående session. Det var jordbruksminister, Gösta Netzén och landshövding Ossian Sehlstedt, som for ut till Hotell Foresta på Lidingö. Anledningen var att Bolinder-Munktell den dagen inbjudit den svenska presssen och personer inom jordbruket att närvara vid presentationen av den nya traktorn Boxer. I den vackra Millessalen hade samlats ett 75-tal personer och bakom draperier doldes en Volvo och en BM-traktor.

Holger Lindmark, VD för BolinderMunktell, hälsade välkommen med en kort information om den kommande visningen. Därefter talade Volvochefen Gunnar Engellau om Volvos utveckling och BM:s starka ställning inom koncernen. Professor Lester F. Larsen uppehöll sig kring traktorns utvecklingshistoria och siade om vad man kunde vänta sig av morgondagens traktorer. Agronom Karl Åke Svensson från BM presenterade de båda traktorerna ”rappt och sakligt” som det står i referatet från tillställningen.

Nu var det dags för de inbjudna att ta en titt på nyskapelserna. Jordbruksministern var förste man i sadeln och ”man kon nog säga, att det finns få traktorer, som haft så många prominenta personer i sitsen”. Pressens reaktion blev mycket positiv och nyheten om BM:s traktor kunde läsas i praktiskt taget alla svenska dags- och facktidningar. Fram emot sommaren visades den upp för en mycket intresserad allmänhet på Rila (idag ELMIA) i Jönköping. Nu 60 år senare har…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 10 nr 4 December 2019. Vill ni läsa hela artikeln BM 350 Boxer fyller 60 eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Udda maskiner: Traktorbåtar

Traktorbåten, med sin unika skrovform och funktion som en traktor på vattnet, var en banbrytande innovation från svenska företaget Lidwall & Söner. Modellen, som utvecklades efter inspiration från Kanada, användes för att rangera stockar under flottningsperioden vid sågverk och massabruk. Med motorer från Bolinder’s och byggd i stål, skilde sig traktorbåten både över och under vattenlinjen från andra båtar på marknaden.

Trots att endast 45 exemplar byggdes, blev traktorbåten snabbt populär och har sedan dess blivit en ikonisk del av svensk båtkultur. God Läsning!

Ett smakprov från artikeln | Udda maskiner: Traktorbåtar

Traktorbåten var en liten udda båt med sin ovanliga skrovform. Kort men bred och med en kraftig plog eller ett traktorblad framtill, stort roder
och stor propeller. Den lilla modellen var 5,3 meter lång och 2,6 meter bred. Motorerna var för det mesta ”envisa små dieslar”, Bolinder´s 1035 och senare Bolinder´s 1113 från BM. Benämningen traktorbåt kom av att den arbetade som en traktor och sköt stockarna framför sig med plogbladet. Traktorbåten användes till att rangera stockar under flottningsperioden vid upplag, sågverk och massabruk. Förebilden hade Klarälvens flottningschef sett vid ett besök i Kanada. Det var små motorstarka, runda träbåtar som kallades Bulldozers som användes för att rangera stockar. Efter hemkomsten togs kontakt med Lidwalls som utvecklade traktorbåten som istället för trä byggdes i stål.

Designen både över och under vattenlinjen liknade inte någon annan båt. Den första sjösattes 1959. Modellen blev snabbt populär och totalt 45 stycken byggdes. Den sista traktorbåten, som också var verkstadens sista bygge, sjösattes 1987 och fick tillverkningsnummer 802. Lidwall & Söner grundades 1943 av Erik Lidwall…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 12 nr 2 Juni 2021. Vill ni läsa hela artikeln Udda maskiner: Traktorbåtar eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Bolinder-Munktell – Ett företag med anor

Bolinder-Munktell är ett företag med anor som sträcker sig tillbaka till 1832 då Johan Theofron Munktell startade sin mekaniska verkstad i Eskilstuna. Efter en fusion med J & C G Bolinders Mekaniska Verkstad AB i Stockholm år 1933, bildades AB Bolinder-Munktell. Här nedan kan du läsa ett smakprov från artikeln Bolinder-Munktell – Ett företag med anor där du kan läsa mer om detta spännande och revolutionerande företag.

Ett smakprov från artikeln | Bolinder-Munktell – Ett företag med anor

I år är det 90 år sedan AB BolinderMunktell bildades efter en fusion mellan Munktells Verkstads Nya Aktiebolag i Eskilstuna och J & C G Bolinders Mekaniska Verkstad AB i Stockholm. Historien
börjar dock redan 100 år tidigare, 1832, då Johan Theofron Munktell startade en mekanisk verkstad med namnet Eskilstuna Mekaniska verkstad. 1879 ombildades företaget till aktiebolag och namnet ändrades till Munktells Mekaniska Verkstads AB.
De första 7 åren bedrevs verksamheten i hyrda lokaler på södra sidan av Eskilstunaån som på den tiden hette Eskilstuna Ström. 1839 flyttades verksamheten till egna lokaler som byggts på andra sidan ån, på den plats som nu har namnet Munktellstaden. Idag inrymmer de gamla fabrikslokalerna en mängd olika verksamheter som t ex hotell, konstmuseum, konsertlokal, restaurang, arkitektbyrå, Munktell Science Park, inomhusarena för friidrott och…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 13 nr 3 September 2022. Vill ni läsa hela artikeln Bolinder-Munktell – Ett företag med anor eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Det blev ett skogsfynd

I månadens första Throwback Thursday så kollar vi tillbaka på en artikel som heter Det blev ett skogsfynd. I denna artikel så kan vi läsa om när Roger Larsson gjorde ett skogsfynd i form av en maskin och hur han tålmodigt fick köpa denna maskin av den som ägde den.

God läsning!

Ett smakprov från artikeln | Det blev ett skogsfynd

Redan för 18 år sedan fick Roger Larsson syn på en Bison med en ombyggd DKD 15 vagn tillkopplad. Vagnen var ombyggd till timmervagn och utrustad med en HIAB-kran. Den hade också försetts med Robson-rullar för att få drivning på bakre axeln.

Ekipaget stod i Rådanefors i Dalsland. Maskinen såg ut att ha stått länge för det hade börjat växa sly runt den. Roger frågade ägaren om han fick köpa den men det blev ett blankt nej. Han gav inte upp utan kontaktade ägaren ungefär vart tredje år.

Varje gång blev det ett kort nej men så i somras gav ägaren med sig. Köpet gjordes upp och Roger började fundera på hur han skulle få den därifrån. Transport var inga problem då han jobbar i anläggningsbranschen.

Problemet var hur han skulle få fram den till vägen som gick alldeles bredvid. Det var nämligen så att slyet som börjat växa för tjugo år sedan nu hade utvecklats till träd. Mer än en dag gick åt att med motorsåg fälla vad man kom åt…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 11 nr 4 December 2020. Vill ni läsa hela artikeln Det blev ett skogsfynd eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).