Throwback Thursday: När BM-Volvo Buster 400 förvandlades till en 438

Det var i marsnumret 2020 av BM-Bladet som vi för första gången fick ta del av den fascinerande berättelsen om hur en BM-Volvo Buster 400, ägd av den då blott 13-årige Sebastian Olzon, genomgick en transformation till något ännu mer imponerande – en 438. Denna resa är inte bara en berättelse om teknisk modifikation utan också en skildring av passion, arv och innovation inom den svenska traktorhistorien.

Sebastian, uppvuxen på en gård med både köttdjur och spannmålsodling, hade redan tidigt ett brinnande intresse för äldre BM-traktorer. Det var efter ett köp via en annons på Blocket 2018 som Sebastian och hans Buster 400 inledde en resa som skulle leda till en omfattande transformation av traktorn. Med stöd av sin morfar Håkan, som hade ett förflutet som servicemontör, inleddes ett projekt som sträckte sig väl bortom enbart kosmetiska förbättringar.

Projektet innebar inte bara att förbättra belysningen och göra mindre justeringar, utan det växte snabbt till en plan om att genomföra en fullständig översyn av traktorn. Bland annat planerades överföringen av en stor framvagn från en skadad T430 till Buster 400, en utmaning som krävde både kreativitet och teknisk skicklighet. Dessutom utforskades möjligheten att implementera en styrorbitrol från en tröska, en idé som vid tidpunkten var både innovativ och ambitiös.

Ett av de mest intressanta inslagen i projektet var valet av färg. Efter mycket forskning och överväganden fastställdes slutligen färgkoderna för att återskapa traktorns ursprungliga utseende så troget som möjligt, vilket också gav en inblick i de utmaningar som restaureringsprojekt ofta ställs inför.

Detta projekt är ett lysande exempel på den svenska ingenjörskonstens och mekanikens rikedom, där tradition möter innovation. Sebastians och hans morfars arbete visar på en djup respekt för arvet från BM-Volvo samtidigt som de vågar tänja på gränserna för vad som är möjligt.

För mer information om ”Berättelsen om hur en BM-Volvo Buster 400 blev en 438”, kan du läsa hela artikeln i BM-bladet. (Nr 1, Mars 2020). Om du är medlem kan du läsa artikeln här.