Nuntorpsdagarna på Nuntorp Gård i Brålanda

I veckans Throwback Thursday: Nuntorp Gård – En historisk mötesplats mellan stad och land

Nuntorp Gård, belägen i hjärtat av Sverige, har länge varit en symbol för kunskapsinlärning inom den gröna näringen och det svenska hushållet. Sedan starten 1943, har den förändrats med tidens gång, anpassat sig till nya förhållanden och behov, men har alltid bibehållit sin kärna av att vara en plats för utbildning och utbyte.

God Läsning!

Ett smakprov från artikeln | Nuntorpsdagarna på Nuntorp Gård i Brålanda

Sedan 1943 har Nuntorp Gård bedrivit kunskapsinlärning inom den gröna näringen och det svenska hushållet. Trots att tiderna förändrats är intentionen idag densamma. Nuntorp Gård har gått från lantmannaskola och hushållsskola till att bli ett centrum för olika aktörer inom den gröna näringen. Idag finns det 10 aktiva aktörer etablerade men det finns plats för fler. För de nya ägarna Anna och Rickard Johansson är visionen tydlig. Det ska vara en plats ”där stad möter land”. Nunntorpsdagarna som i år arrangerades lördagen och söndagen 16 och 17 oktober är populära då de innehåller många aktiviteter och utställare från bygden runt omkring. Både på lördag och söndag kunde de 4 000 besökarna vara med om koutställning, föreläsningar, musik och underhållning.

Det gick också att köpa lokalproducerad mat. Speciellt i år kom många som var intresserade av installationen av den nya biokolpannan som kommer att tas i drift under hösten. Biokol är en intressant produkt då den är ett klimatneutralt och jordförbättrande ämne och minskar behovet av gödsling. Biokol framställs genom så kallad pyrolys där organiskt material som växtavfall förbränns i en miljö utan syre. Det är alltså samma process som i en kolmila. Samtidigt avges värme som kan användas till uppvärmning av fastigheter eller växthus. Pannan på Nuntorp Gård kommer att eldas med flis från skörderester och skogsavfall. Var man inte intresserad av pannan så fanns det många utställare och hantverkare att besöka. För barnen fanns ponnyridning eller att åka häst och vagn. BM-klubbens regionombud för Dalsland, Morgan Lundqvist, fanns självklart på plats…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 12 nr 4 December 2021. Vill ni läsa hela artikeln Nuntorpsdagarna på Nuntorp Gård i Brålanda eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).