Bolinder Munktell – Ett företag med anor

Historien om Munktells börjar faktiskt redan 1832, ett helt sekel innan fusionen med Bolinders. Det var då Johan Theofron Munktell grundade Eskilstuna Mekaniska verkstad. Företaget genomgick en omorganisation och fick namnet Munktells Mekaniska Verkstads AB 1879.

De första sju åren av verksamheten ägde rum i hyrda lokaler på södra sidan av Eskilstunaån, då känd som Eskilstuna Ström. Men 1839 flyttade verksamheten över ån till nybyggda lokaler på platsen som idag bär namnet Munktellstaden.

God Läsning!

Ett smakprov från artikeln | Bolinder Munktell – Ett företag med anor

I år är det 90 år sedan AB BolinderMunktell bildades efter en fusion mellan Munktells Verkstads Nya Aktiebolag i Eskilstuna och J & C G Bolinders Mekaniska Verkstad AB i Stockholm. Historien börjar dock redan 100 år tidigare, 1832, då Johan Theofron Munktell startade en mekanisk verkstad med namnet Eskilstuna Mekaniska verkstad. 1879 ombildades företaget till aktiebolag och namnet ändrades till Munktells Mekaniska Verkstads AB.

De första 7 åren bedrevs verksamheten i hyrda lokaler på södra sidan av Eskilstunaån som på den tiden hette Eskilstuna Ström. 1839 flyttades verksamheten till egna lokaler som byggts på andra sidan ån, på den plats som nu har namnet Munktellstaden. Idag inrymmer de gamla fabrikslokalerna en mängd olika verksamheter som t ex hotell, konstmuseum, konsertlokal, restaurang, arkitektbyrå, Munktell Science Park, inomhusarena för friidrott och en mängd andra sporter samt inte minst Munktellmuseet där man kan beskåda ett stort urval av de produkter som tillverkats under den 190 år långa historien.

Huvudanledningen till att JT Munktell startade en mekanisk verkstad i Eskilstuna, enligt önskemål från kung och regering, var att hjälpa Gevärsfaktoriet som tillverkade vapen till försvaret. Gevärsfaktoriet hade stora kvalitetsproblem och fick skrota ca 73 % av sina produkter, men efter att Munktell hjälpt dem med att lära sig läsa ritningar samt också moderniserat verktygen i fabriken var skrotningsprocenten nere i 1–2 procent, en avsevärd förbättring. Inledningsvis var huvudfokus tillverkning av maskiner/verktyg för mekaniska verkstäder, men när så krävdes konstruerades och tillverkades även andra produkter…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 13 nr 3 September 2022. Vill ni läsa hela artikeln Bolinder Munktell – Ett företag med anor eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).