Färgkulörer för Munktells, Volvo, Bolinder-Munktell och Volvo BM

I veckans Throwback Thursday, tar vi ett steg tillbaka i tiden för att undersöka färgens roll i veterantraktorernas historia. Vi har mottagit flertalet frågor kring ämnet, specifikt gällande färgkoder, vilket har föranlett oss att gräva djupare inom detta ämne.

Färgkoder och nyanser har alltid varit ett ämne av intresse bland veterantraktorägare. Genom att jämföra och analysera de kulörprover som vi har tillgång till i Munktellmuseets arkiv, har vi kunnat identifiera de mest förekommande färgerna genom historien. God Läsning!

Ett smakprov från artikeln | Färgkulörer för Munktells, Volvo, Bolinder-Munktell och Volvo BM

Frågor från ägare till veterantraktorer beträffande färgkoder är ganska vanligt förekommande. Genom avstämning mot de kulörlikare som vi har tillgång till på Munktellmuseets arkiv har vi sållat fram färgkoder till de vanligast förekommande kulörerna.

Historisk översikt

Först en liten historisk översikt beträffande färgsättning, färger och lackering. Ursprungligen var metoden sådan att man blandade till färgen inför varje maskins målning eller i satser som räckte till några fler maskiner. Detta innebar följaktligen att den ena maskinen var sällan riktigt lik den andra. Den dominerande färgen fram till 1920-talet var grått, dock med en del undantag. Till exempel var lokomobiler och tröskverk mer färgglada. Under 1920-talet började man grönmåla maskinernas motorer och senare även traktorer och väghyvlar. Färgen blandades dock fortfarande för hand inför varje målning…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 3 nr 3 September 2012. Vill ni läsa hela artikeln Färgkulörer för Munktells, Volvo, Bolinder-Munktell och Volvo BM eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).