1932 bildas Bolinder-Munktell

I denna veckas Throwback Thursday tar vi en nostalgisk resa tillbaka till Munktells Mekaniska Verkstads AB i Eskilstuna – ett företag som för många år var en stor huvudvärk för sin bank. Trots de betydande förluster som företaget åsamkade banken, lyckades den genom djärva manövrar styra företaget genom flera svårigheter för att slutligen överlämna det i en ny form och mer stabil ekonomisk ställning.

Munktells Mekaniska Verkstad har en imponerande historia och har alltid varit respekterad för kvaliteten på sina produkter.

God Läsning!

Ett smakprov från artikeln | 1932 bildas Bolinder-Munktell

Munktells Mekaniska Verkstads AB i Eskilstuna var under många år ett av dess banks större bekymmer. De förluster företaget vållade blev aldrig helt ersatta. Däremot lyckades banken, med en påfallande djärvhet i greppen, föra bolaget igenom en serie av svårigheter och till sist lämna det vidare i ny form och i ett äntligen konsoliderat skick. Verkstaden hade en vördnadsbjudande tradition, och dess produkter hade ett gott anseende.

Den hade börjat sin verksamhet 1832 och blivit aktiebolag 1879; som alla äldre mekaniska verkstäder hade den ett mångskiftande produktprogram, men dess produktion av lantbruksmaskiner hade spelat en särskilt stor roll. Det gällde både den svenska försäljningen och exporten; före första världskriget exporterade man inte minst till Ryssland. Krigsåren lockade till en utbyggnad som blev alltför dyr och förstörde affärerna. Munktells gick i konkurs 1922. Det hade ännu inte kommit i balans efter sina tidigare olyckor. Bolaget ägdes nu helt av Mälarprovinsernas Bank, och dess position övertogs 1926 av Handelsbanken, med ett till 2,5 miljoner bokfört aktiekapital och skulder till banken på drygt sex miljoner.

Nydqvist & Holm i Trollhättan övertog rörelsen och så småningom också namnet. Nohab hade fått en beställning från Ryssland på 1 000 lokomotiv som senare skars ned till 500 st. Deras egen kapacitet räckte inte till, men man lyckades 1921 få överta det mesta av de Munktellska verkstäderna i Eskilsuna för att där bygga tendrar till loken. I Nohabs lokaler bedrev Munktells under denna tid begränsad tillverkning av traktorer, tröskverk och träbearbetningsmaskiner. Enligt avtalet hade Nohab rätt att sälja tillbaka verkstäderna efter en femårsperiod, och detta var också vad som skedde 1925. Men då blev det en mödosam uppgift för Munktells att återknyta affärsförbindelser och återerövra marknaden…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 13 nr 3 September 2022. Vill ni läsa hela artikeln 1932 bildas Bolinder-Munktell eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).