Industriskolan 1946-1974

Dags för throwback thursday igen och denna vecka så tar vi oss tillbaka till 2017 där vi hittar artikeln Industriskolan 1946-1974. Artikeln handlar om den svenska industriskolan mellan åren 1946 till 1974.

Ett smakprov ifrån Industriskolan 1946-1974 (citat) 

Eleverna var inte kontraktsbundna till BM under utbildningstiden. Här var istället tanken att de elever som verkligen var intresserade skulle stanna kvar ändå utan tvång och yttre påtryckningar – något som också visade sig stämma bra. Upp till 30 elever antogs per termin.

För dem väntade tre års studier med jobb på företaget efter examen för den som så ville. Under utbildningstiden hade eleverna lön i enlighet med gällande avtal. BM betalade också ut en extra gratifikation till dem som tog examen. Under 1970-talet skapades den moderna gymnasieskolan.

Det allmänna skolväsendet fick därmed ett tydligare ansvar också för yrkesutbildningen. Som en följd av det lade BM ner sin skola sommaren… 

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 8 nr 1 mars 2017. Vill ni läsa hela artikeln Industriskolan 1946-1974 eller andra artiklar i BM-bladet årgång 8 nr 1 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).