Var byggdes maskinerna? Del 8 – HEMEK i Hede

I den här veckans Throwback Torsdag så kan vi idag läsa lite om artikeln Var byggdes maskinerna? Del 8 – HEMEK i Hede som vi hittar i BM-bladet juni 2018 årgång 9 nr 2.

Ett smakprov ifrån Var byggdes maskinerna? Del 8 – HEMEK i Hede

Carl Larsson, även kallad ”Calle Dunder”, var en medarbetare vid ÖSA i Alfta, som under 1950-talet utvecklade band till hel- och halvbands traktorer och bandvagnar. Emellertid hade Calle egna idéer om hur en skogsmaskin skulle vara konstruerad, vilket inte alltid gick ihop med ÖSA:s.

Dessutom ville han tillbaka till Hedeviken i Härjedalen, varifrån han kom. Därför etablerade Larsson ett verkstadsföretag för tillverkning av skogsmaskiner i Hede, som är en grannort till Hedeviken, med namnet Hede mekaniska, HEMEK, 1962. 1966 ombildades företaget till aktiebolaget Hemek verkstads AB.

Samma år tecknades ett samarbetsavtal med Maskin & Motor AB i Östersund, som marknadsförde HEMEK:s skogsmaskiner fram till 1972. Först togs Nuffields traktorer in och som byggdes om till helbandstraktorer för skogskörning. Då Larsson hade erfarenhet av BM:s traktorer från tiden vid ÖSA och föredrog svensktillverkade traktorchassin övergick…. 

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 9 nr 2 juni 2018. Vill ni läsa hela artikeln Var byggdes maskinerna? Del 8 – HEMEK i Hede eller andra artiklar i BM-bladet årgång 9 nr 2 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem)