Vad hände för 50 år sedan?

Den här veckans throwback thursday så ska vi blicka tillbaka på artikeln Vad hände för 50 år sedan? Artikeln kommer ifrån BM-bladet mars 2018 årgång 9 nr 1. 

Ett smakprov ifrån Vad hände för 50 år sedan?

Ram och dumperkorg har i denna version fått ett mera tåligt material vilket är detsamma som i den större DR 860-dumpern. Dimensionerna har dessutom ändrats så längden på karet har ökat med 30 cm medan höjden minskat med 20 cm. Detta innebär förbättrade lastningsvillkor dels oavsett om man lastar bakifrån eller från sidan.

Även köregenskaperna har förbättrats genom ett nytt hydraulsystem och ändrade däckdimensioner är införda vilket gör ökad terrängframkomlighet. Slutligen kan nämnas att ringdraget fått betydligt kraftigare dimension samt att den hydrauliska återföringen på tippanordningen har ersatts med mekaniskt stopp och återföring. G612 B Denna version jämfört med dess föregångare har gett en hel del förbättringar som gör maskinen smidigare,säkrare och med en snabbare manövrering.

Bland nyheterna kan nämnas: traktordelen har gjorts lättare med en minskning av totalvikten från 7,7 t till 7,37 t. Detta för att ge ökad framkomlighet på löst underlag. Maskinen har nu en fram/backväxdellåda med 5 växlar i vardera riktningen…. 

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 9 nr 1 mars 2018. Vill ni läsa hela artikeln Vad hände för 50 år sedan? eller andra artiklar i BM-bladet årgång 9 nr 1 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).