Var byggdes maskinerna? Del 7 – Moelvens Brug A/S, Hamar, Norge

I veckans Throwback Thursday: BM-märkta Mobilkranar från 1970-talet

Under 1970-talet var det inte ovanligt att se BM-märkta mobilkranar byggda på traktorchassin på svenska byggarbetsplatser. Dessa maskiner var en udda produkt i BM:s sortiment, vilket väcker frågan om vem som var BM:s samarbetspartner i produktionen. Efter noggranna efterforskningar har det framkommit att det norska företaget Moelvens Brug A/S stod bakom tillverkningen. Detta företag är troligen den enda maskintillverkaren utanför Sverige som använt sig av chassier från BM för påbyggnader.

God Läsning!

Ett smakprov från artikeln | Var byggdes maskinerna?
Del 7 – Moelvens Brug A/S, Hamar, Norge

Under 1970-talet kunde man se BMmärkta mobilkranar byggda på traktorchassin på en del byggarbetsplatser i Sverige. Då maskintypen var en udda produkt i BM:s program kan man undra vilket företag som var BM:s medleverantör. Genom efterforskningar har det visat sig att det var det norska företaget Moelvens Brug A/S i Norge. Företaget torde också vara den enda maskintillverkaren utanför Sverige som använt sig av chassier från BM för påbyggnader. Här följer därför historien bakom detta företag och mobilkranen som BM-produkt. 1899 bildades Moelvens Brug A/S i Moelv vid sjön Mjösa i norska Hedmark av investerarna länsman Martin G Halvorsen, storbönderna Anton Fjelstad, Ole Löken och Christian Ulven. Företaget föregicks av Anderkverns Brug A/S, som köptes av industrimannen och innovatören Theodor Krogvigs dödsbo året innan.

1877 startade Krogvig sin verksamhet, en träindustri med sågverk och tunntillverkning vid fallen till ett av Mjösas östra tillflöden. Då området vid Mjösa är en jordbruksbygd tillkom det med tiden också oljekokta järnbeslagna vagnshjul och jordbruksredskap. Krogvig bedrev sin verksamhet till sin död 1897. Det nybildade företaget övertog tillverkningen av oljekokta järnskodda vagnshjul. För att trygga försörjningen med ämnesträ anlades också ett sågverk och skogsposter inköptes. Under 1900- talets första hälft utökades sortimentet med möbler samt träkarosser och flak till lastbilar…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 9 nr 1 Mars 2018. Vill ni läsa hela artikeln Var byggdes maskinerna? Del 7 eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).