Stora Mellby Mekaniska Verkstad

Stora Mellby Mekaniska Verkstad, även känd som SMV, är belägen i Stora Mellby utanför Alingsås och ägs numera av Bjärke Hembygdsförening. Verkstaden grundades år 1916 bredvid den nedlagda smalspåriga järnvägen VGJ, vilket gjorde det möjligt för SMV att lätt både få och skicka gods. År 1920 tog Karl Larsson ensam över verkstaden och startade produktionen av tändkulemotorer och tröskverk, vilket senare utökades med tillverkning av andra produkter som gröpkvarnar, cykelkärror och skruvstycken. SMV utförde även legotillverkning och reparationsjobb för traktens företag och jordbrukare.

Verkstaden var välutrustad med moderna maskiner redan på 1920-talet och den fortsatte att använda de flesta av sina ursprungliga maskiner, inklusive en elmotor från 1920-talet som fortfarande används idag. God Läsning!

Ett smakprov från artikeln | Stora Mellby Mekaniska Verkstad

Stora Mellby Mekaniska Verkstad, förkortas SMV, ligger i Stora Mellby en bit utanför Alingsås och ägs idag av Bjärke Hembygdsförening. SMV startades 1916 då man fick en tomt alldeles intill den numera nedlagda smalspåriga järnvägen, VGJ, Västergötland-Göteborg-Järnväg. Järnvägen betydde mycket för SMV då man lätt både kunde få gods och skicka gods. 1920 tog Karl Larsson, en av bygdens söner, ensam över verkstaden. Han tänkte starta produktion av två storlekar av tändkulemotorer men det blev bara ett mindre antal av en storlek tillverkade trots att det togs fram gjutformar till den andra storleken. Kanske berodde det på att gjutningen lämnades bort till andra företag.

Karl tillverkade också tröskverk som det fanns ett stort behov av. Produktionen utökades med tillverkning av gröpkvarnar, cykelkärror och skruvstycken. SMV utförde också legotillverkning åt andra firmor och mycket reparationsjobb åt traktens företag och jordbrukare. Bland legotillverkningen kan nämnas delar till Främmestadslastaren och en armeringsjärnsbock som tillverkades ända till verkstaden lades ner 1994. Troligen har det också tillverkats andra produkter för jordbruket, bland annat lastbryggor och en eller annan Epatraktor.

Anledningen till nedläggningen var att dåvarande ägaren Erik Andersson gick i pension. Hembygdsföreningen köpte då verkstaden av Erik. I verkstaden, som redan på 1920-talet var välutrustad, fanns för den tiden moderna maskiner som svarvar, pelarborrmaskiner, slipmaskiner och kipphyvlar. Nästan alla maskiner drevs med remmar från axlar i taket av en liten elmotor. Det var bara den stora svarven…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 12 nr 4 December 2021. Vill ni läsa hela artikeln Stora Mellby Mekaniska Verkstad eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).