Gå på museum!

Med över 1 500 arbetslivsmuseer runtom i landet finns det oändliga möjligheter att utforska och förstå hur arbetsplatser har fungerat, bevarats och gestaltats genom tiderna. Därför så kommer vi i denna veckas Throwback Thursday att kolla närmare på en artikel som heter Gå på museum!

Här nedan kan ni läsa ett smakprov ifrån artikeln. I BM Bladets Arkiv som ni hittar under fliken medlem kan ni läsa alla BM-bladets artikla  som publicerats genom tiderna. God läsning!

Ett smakprov från artikeln | Gå på museum!

I Sverige finns det ungefär 1 500 arbetslivsmuseer. Men, vad är ett arbetslivsmuseum? Enligt Riksantikvarieämbetet är ett arbetslivsmuseum där ”sådan verksamhet som har till syfte att bevara och gestalta en arbetsplats kulturhistoriska värden, såväl fysiska som immateriella, inom privat eller offentlig sektor och som avses att bli tillgänglig för allmänheten”.

Ett arbetslivsmuseum behöver inte vara en fast arbetsplats utan kan lika gärna vara ett flygplan, ett tåg eller ett fartyg. Den stora skillnaden mot ett vanligt museum är att det visas praktiskt hur arbetsplatsen fungerat istället för att det handlar om utställda föremål.

De många gånger ideellt arbetande medlemmarna levandegör på så sätt historien och bevarar den för framtiden. För att hitta ett speciellt

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 13 nr 2 Juni 2022. Vill ni läsa hela artikeln Gå på museum! eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).