En by, fem kvinnor och en traktor

I dag tar vi en nostalgisk tillbakablick till berättelsen om den gröna ”folktraktorn”, BM 10, och de fem starka kvinnorna i byn Högås i Västerbotten.

Detta är inte bara en hyllning till en traktor, utan också till de kvinnor som banade vägen för framtidens jordbruk med sin modiga inställning till förändring och utveckling.

För mer information om ”En by, fem kvinnor och en traktor”, kan du läsa hela artikeln i BM-bladet nr 4, 2021. Om du är medlem kan du läsa artikeln här.