Udda maskiner: Traktorbåtar

Traktorbåten, med sin unika skrovform och funktion som en traktor på vattnet, var en banbrytande innovation från svenska företaget Lidwall & Söner. Modellen, som utvecklades efter inspiration från Kanada, användes för att rangera stockar under flottningsperioden vid sågverk och massabruk. Med motorer från Bolinder’s och byggd i stål, skilde sig traktorbåten både över och under vattenlinjen från andra båtar på marknaden.

Trots att endast 45 exemplar byggdes, blev traktorbåten snabbt populär och har sedan dess blivit en ikonisk del av svensk båtkultur. God Läsning!

Ett smakprov från artikeln | Udda maskiner: Traktorbåtar

Traktorbåten var en liten udda båt med sin ovanliga skrovform. Kort men bred och med en kraftig plog eller ett traktorblad framtill, stort roder
och stor propeller. Den lilla modellen var 5,3 meter lång och 2,6 meter bred. Motorerna var för det mesta ”envisa små dieslar”, Bolinder´s 1035 och senare Bolinder´s 1113 från BM. Benämningen traktorbåt kom av att den arbetade som en traktor och sköt stockarna framför sig med plogbladet. Traktorbåten användes till att rangera stockar under flottningsperioden vid upplag, sågverk och massabruk. Förebilden hade Klarälvens flottningschef sett vid ett besök i Kanada. Det var små motorstarka, runda träbåtar som kallades Bulldozers som användes för att rangera stockar. Efter hemkomsten togs kontakt med Lidwalls som utvecklade traktorbåten som istället för trä byggdes i stål.

Designen både över och under vattenlinjen liknade inte någon annan båt. Den första sjösattes 1959. Modellen blev snabbt populär och totalt 45 stycken byggdes. Den sista traktorbåten, som också var verkstadens sista bygge, sjösattes 1987 och fick tillverkningsnummer 802. Lidwall & Söner grundades 1943 av Erik Lidwall…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 12 nr 2 Juni 2021. Vill ni läsa hela artikeln Udda maskiner: Traktorbåtar eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).