Bolinder-Munktell – Ett företag med anor

Bolinder-Munktell är ett företag med anor som sträcker sig tillbaka till 1832 då Johan Theofron Munktell startade sin mekaniska verkstad i Eskilstuna. Efter en fusion med J & C G Bolinders Mekaniska Verkstad AB i Stockholm år 1933, bildades AB Bolinder-Munktell. Här nedan kan du läsa ett smakprov från artikeln Bolinder-Munktell – Ett företag med anor där du kan läsa mer om detta spännande och revolutionerande företag.

Ett smakprov från artikeln | Bolinder-Munktell – Ett företag med anor

I år är det 90 år sedan AB BolinderMunktell bildades efter en fusion mellan Munktells Verkstads Nya Aktiebolag i Eskilstuna och J & C G Bolinders Mekaniska Verkstad AB i Stockholm. Historien
börjar dock redan 100 år tidigare, 1832, då Johan Theofron Munktell startade en mekanisk verkstad med namnet Eskilstuna Mekaniska verkstad. 1879 ombildades företaget till aktiebolag och namnet ändrades till Munktells Mekaniska Verkstads AB.
De första 7 åren bedrevs verksamheten i hyrda lokaler på södra sidan av Eskilstunaån som på den tiden hette Eskilstuna Ström. 1839 flyttades verksamheten till egna lokaler som byggts på andra sidan ån, på den plats som nu har namnet Munktellstaden. Idag inrymmer de gamla fabrikslokalerna en mängd olika verksamheter som t ex hotell, konstmuseum, konsertlokal, restaurang, arkitektbyrå, Munktell Science Park, inomhusarena för friidrott och…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 13 nr 3 September 2022. Vill ni läsa hela artikeln Bolinder-Munktell – Ett företag med anor eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).