BM 350 Boxer fyller 60

År 1959 presenterades en banbrytande nyhet för jordbruksvärlden – traktorn Boxer från Bolinder-Munktell. Detta skedde i en stor visning på Hotell Foresta på Lidingö där både svenska pressen och personer inom jordbruket var inbjudna.

Med jordbruksminister Gösta Netzén och landshövding Ossian Sehlstedt som första åkare, blev Boxern en stor succé och nyheten spreds snabbt till både dags- och facktidningar. 60 år senare firas Boxerns sextioårsdag med stort intresse och uppskattning för dess trotjänande egenskaper. God Läsning!

Ett smakprov från artikeln | BM 350 Boxer fyller 60

År 1959, den 18 mars kl halv elva reste sig två herrar och lämnade riksdagshuset under pågående session. Det var jordbruksminister, Gösta Netzén och landshövding Ossian Sehlstedt, som for ut till Hotell Foresta på Lidingö. Anledningen var att Bolinder-Munktell den dagen inbjudit den svenska presssen och personer inom jordbruket att närvara vid presentationen av den nya traktorn Boxer. I den vackra Millessalen hade samlats ett 75-tal personer och bakom draperier doldes en Volvo och en BM-traktor.

Holger Lindmark, VD för BolinderMunktell, hälsade välkommen med en kort information om den kommande visningen. Därefter talade Volvochefen Gunnar Engellau om Volvos utveckling och BM:s starka ställning inom koncernen. Professor Lester F. Larsen uppehöll sig kring traktorns utvecklingshistoria och siade om vad man kunde vänta sig av morgondagens traktorer. Agronom Karl Åke Svensson från BM presenterade de båda traktorerna ”rappt och sakligt” som det står i referatet från tillställningen.

Nu var det dags för de inbjudna att ta en titt på nyskapelserna. Jordbruksministern var förste man i sadeln och ”man kon nog säga, att det finns få traktorer, som haft så många prominenta personer i sitsen”. Pressens reaktion blev mycket positiv och nyheten om BM:s traktor kunde läsas i praktiskt taget alla svenska dags- och facktidningar. Fram emot sommaren visades den upp för en mycket intresserad allmänhet på Rila (idag ELMIA) i Jönköping. Nu 60 år senare har…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 10 nr 4 December 2019. Vill ni läsa hela artikeln BM 350 Boxer fyller 60 eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).