Zettelmeyer – ett företag med anor

Denna vecka tar vi er med på en resa genom tiden till 1991, ett avgörande år i Volvos utvecklinga, när de tog steget att värva det tyska företaget Zettelmeyer Baumaschinen GmbH. Detta drag var inte bara ett sätt att diversifiera produktportföljen, utan även en ”golden ticket” till en ny dimension inom affärsområdet.

Zettelmeyers innovativa lastmaskiner, som då redan hade en marknadsledande position i Europa, blev en solid och ett framgångsrikt tillägg till Volvos produktlinje. Företagets rika historia och framstående position inom branschen garanterade att denna förening skulle vara en framgångssaga.

God Läsning!

Ett smakprov från artikeln | Zettelmeyer – ett företag med anor

För att bredda produktutbudet och att nå ett nytt affärsområde, kompakta anläggningsmaskiner, köpte Volvo 1991 det tyska företaget Zettelmeyer Baumaschinen GmbH.

Företagets avancerade lastmaskiner hade en marknadsledande position i Europa och de kompakta lastmaskinerna blev snabbt ett nytt framgångsrikt produktområde inom Volvo Construction Equipment.

I föregående nummer av tidningen kunde vi läsa om Zettelmeyers historia före övertagandet. Artikeln berörde närmast produktområdet traktorer och vi skall här nu ge en kompletterande redogörelse för övriga maskinområden som de verkat inom.

Historik
Hubert Zettelmeyer A-G Maschinenfabrik, Konz, Tyskland, etablerades 1897 och var från första stund inriktad på utveckling och tillverkning av moderna anläggningsmaskiner för vägbyggnad, med speciellt fokus på ångvältar.

Detta i en tid då denna typ av industri i Tyskland befann sig i sin linda. Andra produkter var rivarutrustningar, bostadsvagnar för arbetare, transportvagnar, bevattningsvagnar och pumpar.

Tillverkningen skedde i standardiserade serier efter specifikationer enligt DIN-standard. Fram till 1930-talet hade man levererat närmare 200 ångvältar fördelat på ett 60-tal inom landet och de övriga drygt 130 var…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 12 nr 3 September 2021. Vill ni läsa hela artikeln Zettelmeyer – ett företag med anor eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).