Volvo BM 2654 från 1982, en snart 40-årig trotjänare

I veckans upplaga av Throwback Thursday ska vi gräva i BM-bladets arkiv för att titta närmare på en artikel om Lars Rydbergs Volvo BM 2654 från 1982. Just detta årsmodell har visat sig vara ganska tålig och har tjänat sin ägare troget i nästan fyra decennier nu.

God läsning!

Ett smakprov från | Volvo BM 2654 från 1982, en snart 40-årig trotjänare

Lars Rydberg köpte traktorn från Drabant-Maskiner i Nyköping i december 1982. Inköpspriset var 245 000 kronor och i inbyte lämnades en BM 810 från 1976 för 120 000 kronor. Lars drev Vedeby Gård i Björkvik, Sörmland, och odlade spannmål på 90 hektar. Det föll sig naturligt att köpa en ny större traktor då skörden 1982 hade varit god med bra prisnivåer, priset på vårraps var runt 2,50 kronor och på rödklöver cirka 20 kronor per kg.

1989 bildade Lars bolaget Vedeby Jord & Maskin AB och drev gården fram till 2004 då Gustaf Hermelin övertog verksamheten. 2008 lade Gustafs bror Sven in sin areal och sina maskiner i bolaget.

Bröderna driver sedan dess verksamheten med spannmålsodling och har succesivt utökat arealen. Man odlar i dagsläget dryga 400 hektar och 2654:an används alltjämt i viss ut sträckning vid vår- och höstbruk samt vid spannmålstransporter. Den har i dagsläget gått dryga 5 000 timmar och detta utan någon större reparation, förutom service och bromsbyten…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 11 nr 4 december 2020. Vill ni läsa hela artikeln Volvo BM 2654 från 1982,

en snart 40-årig trotjänare eller andra artiklar i BM-bladet årgång 11 nr 4 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).