Dagens Throwback Thursday handlar om artikeln Var byggdes maskinerna? Del 8 – HEMEK i Hede . För den som vill läsa något av materialet kan du se ett urval nedan, och om du vill läsa fler intressanta artiklar kan du besöka BM-bladets arkiv. Jag hoppas att ni tycker att det är roligt att läsa.

Ett smakprov från – Var byggdes maskinerna? Del 8 – HEMEK i Hede

Carl Larsson, även kallad ”Calle Dunder”, var en medarbetare vid ÖSA i Alfta, som under 1950-talet utvecklade band till hel- och halvbands traktorer och bandvagnar. Emellertid hade Calle egna idéer om hur en skogsmaskin skulle vara konstruerad, vilket inte alltid gick ihop med ÖSA:s. Dessutom ville han tillbaka till Hedeviken i Härjedalen, varifrån han kom. Därför etablerade Larsson ett verkstadsföretag för tillverkning av skogsmaskiner i Hede, som är en grannort till Hedeviken, med namnet Hede mekaniska, HEMEK, 1962. 1966 ombildades företaget till aktiebolaget Hemek verkstads AB.

Samma år tecknades ett samarbetsavtal med Maskin & Motor AB i Östersund, som marknadsförde HEMEK:s skogsmaskiner fram till 1972. Först togs Nuffields traktorer in och som byggdes om till helbandstraktorer för skogskörning. Då Larsson hade erfarenhet av BM:s traktorer från tiden vid ÖSA och föredrog svensktillverkade traktorchassin övergick man 1963 till BM-traktorer. Färdiga traktorer togs från BM i Eskilstuna, vilka byggdes om i Hede.

Delar som inte behövdes skickades i retur. 1964 lanserades en s k trekvarts bandtraktor byggd på BM 350:s chassi med en förbunden vagnsdel med boggie, griplastare från Hiab och vinsch. Styrningen mellan traktor och vagnsdel utgjordes av en s k hydraulisk svansstyrning. Ekipaget motsvarade bandskotaren BM SM 360, vilken tillverkades hos ÖSA. 1965 lanserades skotaren Härjedalsbjörnen All-Driv 350, vilken också baserade sig på Boxerchassiet. Denna…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 9 nr 2 juni 2018. Vill ni läsa hela artikeln Var byggdes maskinerna? Del 8 – HEMEK i Hede eller andra artiklar i BM-bladet årgång 9 nr 2 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).