Var Byggdes BM-maskinerna

Ännu en vecka med Throwback Thursday där vi blickar tillbaka på en äldre artikel ifrån BM-Bladet.

Idag så dyker vi ner i BM-bladet årgång 7 nr 2 juni 2016 där vi hittar en artikel som heter Var Byggdes BM-maskinerna. Artikeln handlar om var man först byggde alla BM-maskiner och hur det sedan utvecklades.

Ett smakprov ifrån Var Byggdes BM-maskinerna (citat) 

1918 startade hovslagaren och smeden Jonas Östberg smidesföretaget ”Jonas Östberg Alfta” senare Östbergs smidesfabrik Alfta” förkortat ÖSA i Alfta i södra Hälsingland.

Här tillverkades hästskor, vagnar, skogskälkar, redskap för stocklastning mm. Man skodde också hästar. Senare tillverkades traktorvagnar, bilsläpkärror och brädgårdsvagnar. Man reparerade också jordbruksmaskiner och redskap. 

Då man tillverkade skogsredskap hakade man på trenden inom skogsmekaniseringen 1952 genom att börja tillverka och montera halvband på hjultraktorer.

Halvband gav nämligen god bärighet på löst underlag samtidigt som traktors dragkraft ökade. Den första traktorn som försågs med halvband var en BM 10, vilken visades upp inför BM och Volvo på lantbruksmötet i Eskilstuna under samma år……  

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 7 nr 2 juni 2016. Vill ni läsa hela artikeln Var byggdes BM-maskinerna eller andra artiklar i BM-bladet årgång 7 nr 2 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).