Smörjproblem av vipparmsbrygga Throwback Thursday

Throwback Thursday! 🔧🛠️ Denna vecka tar vi en titt tillbaka på ett informativt inlägg från BM-bladet, Årgång 11, Nr 2, juni 2020, där vi fick lära oss om ett vanligt och tråkigt problem som kan drabba alla som arbetar med traktorer – smörjproblem av vipparmsbrygga.

I artikeln diskuterades de problem som kan uppstå när man använder mineralolja i motorn på traktorer och underhåller inte regelbundet bytet av olja med tiden. Ett slående inslag i artikeln var att mineralolja inte har samma renande effekt som syntetolja, vilket kan leda till oönskade effekter som tärningar och packningar på grund av oljans förmåga att försämra smörjningen över tid.

Detaljerade beskrivningar gavs om hur viktig det är att hålla vipparmsbryggan fri från oljeläckor och hur man skall gå tillväga för att rengöra och rätta till problem som kan uppstå när oljan inte cirkulerar som den ska. Illustrationerna visade tydligt hur oljan från vipparmsaxeln inte nådde fram till vipparmar och stödstänger, vilket är avgörande för att motorn ska fungera optimalt.

Läsaren fick en genomgång av hur man identifierar och åtgärdar dessa smörjproblem, med tydliga anvisningar och bilder som visade varje steg i processen, från hur oljan rinner genom komponenterna till justering av ventilerna.

Det var en praktisk och djupgående artikel som inte bara utbildade utan också underströk vikten av regelbundet underhåll för att hålla dessa kraftfulla maskiner i topick.

”För att dyka djupare in i detta ämne och få mer praktiska tips, kan du läsa hela artikeln i BM-bladet, Årgång 11, Nr 2, juni 2020. Om du är medlem kan du läsa artikeln här.