Sevalla Mästerskap

I den här veckans Throwback Thursday så kollar vi tillbaka på Sevalla Mästerskapet. Artikeln är hämtad från BM-bladet arkivet och där kan ni läsa hela artikeln.

God läsning!

Ett smakprov från – Sevalla Mästerskap

Det började för 20 år sedan. Vi var några bönder, som har våra rötter i Sevalla, och som tyckte det skulle vara trevligt att bruka en åker på 50-talsvis. Vi letade i våra uthus och fann en del gamla grejer som kom väl till pass. Första åtgärden var att plöja ett fält, det verkställdes i form av tävlan. Det blev allmänt känt i bygden genom mun till mun-metoden.

Det kom ett trettiotal intresserade, varav åtta plöjare. När tävlingen var slut konstaterade vi att ingen vann. Någon av arrangörerna myntade ordspråket ”stort att vinna men det är större att komma till start”. Men vi fick blodad tand. Det beslutades att kommande år skulle vi så och skörda det plöjda fältet. Följande år kom det ett hundratal och tittade på oss.

Efter fyra års plöjande tog Hembygdsföreningen över arrangemanget. Vi bjöd in grannsocknar och genast blev det ett tjugotal tävlande. Bo Wetterblad tillfrågades om han kunde tän… 

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 10 nr 1 Mars 2019. Vill ni läsa hela artikeln Volvo BM-maskiner på hårda prov eller andra artiklar i BM-bladet årgång 10 nr 1 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).