Nytt nummer av BM-bladet!

Nu har vi lagt upp den senaste upplagan av BM-bladet December 2022 årgång 13, nr 4 i BM-bladet arkivet som ni hittar under medlemssidan. För att läsa BM-bladet i arkivet så loggar du bara in med det medlemsinlogg och besöker BM-bladet arkiv som ni hittar i menyn under medlem.

God läsning!

I detta nummer kan ni läsa om:

Från redaktionen …………………………………………………………….2

Styrelsen har ordet………………………………………………………….3

Presentation av styrelsemedlem ……………………………………..3

En liten historia………………………………………………………………..3

Bolinders historia efter Bolinder-Munktell 1932…………………4

Bolindermuseet ……………………………………………………………….7

Ett besök hos Bo Abrahamsson…………………………………………8

Jädersbruksdagarna 2022………………………………………………..9

SM i plöjning 2022……………………………………………………………10

Veterantraktorplöjning i Tanum, Bohuslän …………………………11

Veteranplöjning i Sevalla ………………………………………………….12

Mårten Claesson ……………………………………………………………..13

Munktellmuseet………………………………………………………………. 14

Magnus Hansen – En Volvo BM-ägare i Kanada………………….15

Skogens Veteraner …………………………………………………………..17

En resa på 460 km i södra Holland ……………………………………19

Urinoaren och det Bolinderska palatset…………………………….20

Volvo BM 750……………………………………………………………………21

Många röda glänsande traktorer……………………………………… 22

Årets semesterresa med Boxer………………………………………….23

Motala Motormuseum ………………………………………………………24

Grus-Kalle………………………………………………………………………..25

Tillbakablick i historien, 1982…………………………………………….26

Bokrecension – Kreativa Män. Innovation, räcker det? ……….29

Mekartips: Byte av packbox………………………………………………30

Finn tio fel…………………………………………………………………………32

I BM-bladet arkivet så har ni tillgång till alla tidigare upplagor och kan läsa de olika tidningarna på https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).