Medlemsrabatten på Olsson i Ellös upphör 1 juli 2020

Olssons i Ellös har meddelat att medlemsrabatten upphör 1 juli för att det är för tidskrävande administration att hålla reda på våra medlemmar.

Hälsningar Styrelsen