Gengastraktorer

I den här veckans throwback thursday så har vi hittat en intressant artikel från 2012 som handlar om gengastraktorer.

Hoppas att ni tycker om artikeln och om ni vill läsa fler intressanta artiklar från BM-bladet så besök: https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/

God läsning!  

Ett smakprov ifrån: Gengastraktorer

Dagens omtalade finanskris, miljöförstöring, strävan efter förnyelsebar energi och allmän oro i vår omvärld ger oss kanske anledning att blicka tillbaka på de år då världen stod i brand och vi inte hade något annat alternativ till att driva våra fordon än med gengas. För den civila delen av samhället och därmed traktorerna medföljde avspärrningarna brist på bränsle och allehanda oljeprodukter.

För fyrtakts förgasarmotorer kunde man snabbt få fram gengasaggregat men för BM-traktorerna med tändkulemotorer var det mycket mer komplicerat och tidsödande. Det enda sättet att kunna fortsätta traktortillverkningen var att tillfälligt förse maskinerna med inköpta förgasarmotorer.

Man anskaffade således 100 stycken motorer för gengasdrift från AB Volvo och monterade dessa på BM-2 chassier. Aggregaten var av Hesselmans fabrikat. BM-2 ans växellådas utväxling fick ändras och den fanns för utväxling för såväl järnhjul som gummihjul. Modellen fick beteckningen BM-4. Intressant att notera är att eftersom gengasaggregatet krävde eldriven fläkt så är detta den första BMtraktorn med såväl elektrisk startmotor som generator och batteri.

För anpassning av gengas till tändkulemotorn krävdes omfattande tekniska förändringar. Motorn måste förses med nytt cylinderlock, elektrisk tändning, magnetapparat och tändstift. Till detta kom så montering av själva gengasaggregatet. ..….

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 3 nr 1 mars 2012. Vill ni läsa hela artikeln Gengastraktorer eller andra artiklar i BM-bladet årgång 3 nr 1 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).