BM service

I den här veckans throwback thursday så har vi hittat en intressant artikel från 2014 där man kan läsa om BM service. I artikeln så berättas det om BM:s serviceavdelning. 

Artikeln är hämtad från BM-bladet arkivet från tidningen årgång 5 nr 4 2014.

God läsning! 

Ett smakprov från – BM service

BM:s serviceavdelning var fram till 1952 en ganska liten avdelning som fungerade som en kundtjänst och hade ansvar för servicefrågor gällande lantbrukstraktorer, skördetröskor och motorer.

I slutet av 50-talet fick en ung medarbetare, Sven Arnegård på serviceavdelningen, en idé om att starta en serviceskola. Sven som då arbetade som serviceinspektör på exportmarknaden såg under sina resor att det fanns ett behov av en mer organiserad utbildning av servicepersonalen.

Det fanns ingen permanent utbildningsorganisation inom företaget. Några år senare, 1960, startade man en serviceskola i Eskilstuna. I skolan fanns en sal för teorilektioner och i samma byggnad fanns även serviceverkstaden, där de praktiska kursavsnitten hölls

Utöver kurserna i Eskilstuna genomfördes även utbildning utomlands. Det var serviceinspektörerna som oftast organiserade och höll i utbildningarna och dessa reste då ut med flyg eller bil….  

 

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 5 nr 4 december 2015. Vill ni läsa hela artikeln BM service eller andra artiklar i BM-bladet årgång 5 nr 4 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).