Alla traktorer är nu veteraner 2:a delen Volvotraktorn

Välkommen mars och till ännu en ny throwback thursday med en ny spännande artikel som vi blickar tillbaka på. Veckans artikel som vi har hittat i BM-bladet arkivet är Alla traktorer är nu veteraner 2:a delen Volvotraktorn.

Artikeln har vi hittat i BM-bladet årgång 8 nr 3 och går att läsa i BM-bladet arkivet på hemsidan. 

God läsning!

Ett smakprov från – Alla traktorer är nu veteraner 2:a delen Volvotraktorn

I vår serie om ”Alla traktorer nu veteranner” har turen kommit till Volvotraktorn, som tillverkades och såldes åren 1943–1959. De kunde även ett antal år därefter fås med Volvomärket men dessa traktorer skilde sig dock i övrigt inte alls från BMs utan hade endast ”Volvorieserats” för att under en övergångstid säljas över Volvos återförsäljarnät.

Varför hoppade Volvo som sedan 1927 tillverkat bilar plötsligt in i traktorbranschen mitt under brinnande krig ute i världen? Förklaringen var just krigets konsekvenser med åtföljande restriktioner och avspärrningar. Bensinransonering och brist på gummi slog hårt mot såväl bilismen som bilindustrin.

Trots detta ville man söka hålla sysselsättningen uppe. Traktorer kunde ju köras på järnhjul och motorer för gengasdrift fanns ju redan inom Volvo. Importen av traktorer hade dessutom avstannat, men efterfrågan fanns då traktorer behövdes inom landet för att hålla jordbruksproduktionen i gång.

Detta var skäl nog för att dra igång en traktorproduktion. Ett tekniskt samarbete inleddes i september 1943 mellan Volvo och BM. Detta gick i grova drag ut på att de båda företagen skulle ta fram en gemensam…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 8 nr 3 september 2017. Vill ni läsa hela artikeln Alla traktorer är nu veteraner 2:a delen Volvotraktorn eller andra artiklar i BM-bladet årgång 8 nr 3 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).