Mitt liv med BM

Torsdag och ännu en ny throwback thursday artikel som vi har dammat av ifrån BM-bladet arkivet. I den här artikeln Mitt liv med BM så kan vi läsa om en person som avslutar sin värnplikt och börjar att jobba med BM.

Artikeln har vi hittat i BM-bladet årgång 4 nr 1 och går att läsa i BM-bladet arkivet på hemsidan. 

God läsning!

Ett smakprov från – Mitt liv med BM

Med studentexamen, latinlinjen, och fullgjord värnplikt anlände jag 1957 till Eskilstuna och Bolinder-Munktell. Första jobbet var ordermottagare av reservdelar till marina och stationära motorer, hela världen med undantag av de nordiska länderna.

Reservdelschef var Moje Söderlund och min närmaste överordnad var Carl Gustafsson. Ekström skötte de nordiska länderna. Birgit Böös var sekreterare; Där fanns också två ”gubbar” Wimmerstedt och Almgren.

De hade båda arbetat på motorprovningen och var verkliga specialister på de gamla råoljemotorerna. Almgren var ingenjör men inte Gustafsson och han var bitter över att ha en person med lägre utbildning än han själv som chef. Han var därför vresig och sur för jämnan. Undantag: när Gustafssom var på semester blommade han upp och berättade om sina resor till stora gods i Ryssland.

Hans uppgift var att installera ett antal B-motorer på dessa gods; På frågan om ev språksvårigheter svarade han: ”Det var inga problem, efter första dagen pratade ryssarna svenska”. Som latinare är jag ju ingen tekniker och det var nyttigt att jag fick lära mig hur en motor…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 4 nr 1 mars 2013. Vill ni läsa hela artikeln Mitt liv med BM eller andra artiklar i BM-bladet årgång 4 nr 1 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).