BM 20 – genomgången i detalj

Veckans Throwback Thursday så kan vi läsa en artikel om BM 20 – genomgång i detalj. Den här artikeln och många flera hittar ni i BM-bladet arkivet.

Här nedan kan du läsa ett smakprov ifrån BM 20 – genomgång i detalj.

God läsning!  

Ett smakprov från – BM 20 – genomgången i detalj

Ur Veterantraktorklubbens årsskrift 2008 av Dick Nilsson. Årsskriften 2004 innehöll en stor artikel om BM 10 där denna traktor dissekerades ingående.

Konstruktionen, och alla förändringar och revideringar under perioden som den tillverkades, togs upp. Artikeln blev uppskattad av veterantraktorfolk, särskilt kanske av ägare till BM 10 som fick ett stöd vid renoveringar etc.

Här kommer en uppföljare med BM 20 och 21. Det visar sig att dessa inte ligger långt efter BM 10 i komplicerad historia som kan vara intressant att återge. Ursprunget till BM 20 är den gengastraktor som kallades GBMV-l och byggdes 1944–45.

Ett par år tidigare hade BM utvecklat ett gengasaggregat som fungerade även för tändkulemotorer. Det var alltså mer komplicerat än det aggregat som monterades på vanliga förgasarmotorer där gasen kunde sugas in i motom.

Den nya typen av aggregat som arbetade under tryck var avsett att monteras på BM:s traktorer Typ 25, BM 2 och BM 3. Problemet med gengas var generellt att motorema förlorade en stor del av sin effekt i jämförelse med om de kördes på flytande bränslen.

Det var bl.a. ett aber när man skulle plöja då man fick använda mindre plogar eller färre plogkroppar. De gengastraktorer som fanns på marknaden var oftast inte heller starka nog att kunna dra de bogserade skördetröskor som BM hade börjat tillverka i början av 1940-talet.

Antalet skördetröskor hade ökat snabbt under de följande åren. Behovet var alltså stort av en ny större traktor för främst de större gårdarnas behov. BM hade därför planer på att ta fram en starkare traktor…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 7 nr 3 September 2016. Vill ni läsa hela artikeln BM 20 – genomgången i detalj eller andra artiklar i BM-bladet årgång 7 nr 3 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).