Volvo och Bolinder-Munktell på exportmarknaden

Denna veckas Throwback Thursday inlägg handlar om en artikel som heter Volvo och Bolinder-Munktell på exportmarknaden. I inlägget finns flera intressanta bilder som visar en leverans av flera a BM 55 och BM 230 traktorer som lastas av vid hamnen.

Om ni vill läsa hela artikeln eller andra artiklar så hittar ni dom i bm-bladet arkivet här på hemsidan. 

God läsning!

Ett smakprov från | Volvo och Bolinder-Munktell på exportmarknaden

Johan Theofron Munktell var tidig i sin verksamhet med försäljning av sina produkter utanför landets gränser och företaget Bolinders i Stockholm hade också en väl fungerande exportorganisation på sin tid.

1950 köper Volvo företaget AB Bolinder-Munktell och då etableras ett samarbete mellan Volvos och BM:s försäljningsorganisationer gällande marknaden utanför Norden.

Man delade upp världsmarknaden sinsemellan och Volvo inriktade sig i huvudsak på Afrika och Sydamerika medan BolinderMunktell fick Asien på sin lott. I Europa under denna tid svarade Bolinder-Munktell för den svenska exporten i länder som Frankrike, Belgien och Holland medan Volvo hade en stor marknad i bl a Spanien.

Volvo sålde enbart bensin- och fotogenmotorer medan BM helt gått in för diesel. På marknaden utanför Norden kompletterade Volvo därför sina fotogentraktorer med BM:s dieslar och vice versa. Genom att samarbeta på detta sätt fick den svenska traktorexporten en ökad slagkraft gentemot de utländska konkurrenterna. Bilderna visar en försäljningsorder…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 8 nr 3 September 2017. Vill ni läsa hela artikeln Volvo och Bolinder-Munktell på exportmarknaden eller andra artiklar i BM-bladet årgång 8 nr 3 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).