Veterantraktorplöjning vid Lilla Munkeboda i Björkviks socken

I den här veckans Throwback Thursday så kan vi läsa om Veterantraktorplöjning vid Lilla Munkeboda i Björkviks socken. Veterantraktorplöjningen är ifrån våren och sommaren 2001. God läsning! 

Ett smakprov ifrån Veterantraktorplöjning vid Lilla Munkeboda i Björkviks socken

Våren och sommaren 2001 funderade Börje Andersson Skarensund i Björkviks socken på, hur man skulle kunna på ett trevligt sätt få användning av sina veterantraktorer.

Efter lite funderande och spånande med goda vänner och grannar, så bestämde sig Börje för att testa med en veterantraktorplöjning på hösten. Han förmedlade sitt beslut med mun mot munmetoden.

Det kom ett tiotal veterantraktorer med plogar och cirka ett femtiotal åskådare. Det var en början som smakade mer så året efter bestämde Börje sig för att annonsera i lokaltidningarna, vilket gjorde att det kom tre gånger så många deltagare redan året därpå.

Börje bestämde sig för att förlägga sitt evenemang till ett tio hektar stort område som är relativt plant och en jämn struktur på jorden på sitt sidoarrende Lilla Munkeboda. Det är en ganska lätt sandjord som klarar ganska mycket regn, men ändå fungerar bra att arrangera ett sådant evenemang på.

Under åren som gått sedan har det stadigt ökat med både deltagare och åskådare. Som mest har det kommit runt sjuttio deltagande traktorer och drygt ett tusental åskådare…… 

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 4 nr 1 mars 2013. Vill ni läsa hela artikeln Populära veterantraktorer eller andra artiklar i BM-bladet årgång 4 nr 1 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).