Svenska BM-klubbens Årsmöte 2016

Svenska BM-klubbens årsmöte hölls den 2 april På Munktellmuseet i Eskilstuna. Ungefär 75 medlemmar medverkade vid mötet så det var inte så lätt att hitta parkering denna dag. Innan mötet bjöds det på kaffe och bulle och mingel bland medlemmarna. Mötet öppnades sedan av Stig Karlsson som var ordförande på mötet. All punkter förhandlades av i snabb takt utan några problem. Vi är nu ca. 1 200 medlemmar i klubben och närvarande regionombud presenterade sig på mötet. Efter mötet avslutade vi träffen med mat och kaffe.

Vi tackar alla deltagande medlemmar för denna gång och hoppas att vi ses även på nästa årsmöte och andra evenemang framöver!

arsmote_01

Sekreterare på årsmötet var Björn Cagner och ordförande för mötet Stig Karlsson.

arsmote_02

Avgående styrelsemedlemmar Henrik Lunden och Stefan Lundin avtackas av Tomas Sandberg.

arsmote_0

På gruppfotot från vänster: Ola Korsfält suppleant, Curt Axelsson ledamot, Kennet Johansson revisorssuppleant, Guy Larsson ordförande, Lisbeth Larsson sekreterare, Lars-Erik Björkström ledamot, Mats Torstensson ledamot, Lars Berglind ledamot, Karl-Erik Svensson suppleant och Björn Eriksson ledamot.