Munktellmuseet 30 år

Den här veckans throwback thursday så kommer vi att kolla lite närmare på artikeln L150, den första i en ny generation. om ni vill läsa mer av den här artikeln eller vill kolla in andra artiklar från BM-bladet tidningarna så hittar ni dom här på vår hemsida i BM-blad arkivet.

God läsning!

Ett smakprov från – Munktellmuseet 30 år 

En artikel i tidningen Folket från augusti 1938 under rubriken ”Intressant samling av betydande värde” är det första dokumenterade beviset på att man då under en längre tid bevarat olika former av material som sedermera visat sig lämpligt för ett museum.

Tidningen skriver: ”En sammanförning av ett systematiskt ordnande av gamla handlingar, uppgifter, modeller och färdiga pjäser hör tyvärr inte till vardagligheterna vid varken stora eller små företag. Det är något som man i de flesta fall glömmer bort i den dagliga hetsen. Intresset finns nog för uppgiften, men tid och krafter räcka inte till.

På håll, där man gripit sig verket an, har det många gånger varit impulser utifrån som tvingat vederbörande att sätta igång. Som nu i Eskilstuna, där A-B BolinderMunktell i loppet av de sista månaderna börjat ordna ett privat museum. Här har dekretet om uppröjning av all gammal bråte på vindarna varit en bidragande orsak till att arbetet påbörjades.

Museet befinner sig ännu i vardande, men det rymmer redan nu en mängd av intresse, för den socialhistoriskt intresserade i allmänhet och för teknikern i synnerhet.”… 

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 12 nr 1 Mars 2021. Vill ni läsa hela artikeln Munktellmuseet 30 år eller andra artiklar i BM-bladet årgång 12 nr 1 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).