En tillbakablick på BM-Volvo MK 691

Throwback Thursday igen och idag så tar vi oss tillbaka till år 2015 där vi hittar artikeln BM-Volvo MK 691.

Artikeln vi refererar till kommer från BM-bladet årgång 6 nr 3 september 2015 och ni kan läsa mer av tidningen och BM-Volvo MK 691 här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).

Ett smakprov ifrån BM-Volvo MK 691

1968 introducerades mobilkran MK 690. Intresset för en mindre kran som komplement till de stora var stort redan från första stund. Genom att vidareutveckla MK 690 kom sedan 1970 en mindre och smidigare kran, MK 691, ”lillebror” till 690. Mobilkran BM-Volvo MK 691 premiärvisades på Skånemässan i Malmö i augusti 1970.

Den nya mindre modellen var helhydraulisk och mer avancerad än den tidigare modellen och hade bättre rörlighet och framkomlighet vid transport och arbete.