BM-maskiner i uniform 3

Veckans throwback thursday så reser vi tillbaka i tiden då BM-maskiner användes inom det militära. Artikeln heter BM-maskiner i uniform 3 och handlar om olika BM-maskiner som man använde inom det militära.

God läsning!  

Ett smakprov från – BM-maskiner i uniform 3

Gröna arbetsfordon, dumprar, väghyvlar och traktorgrävare Ingenjörtrupperna verkade ofta i samhällets tjänst. Vid översvämningar byggdes skyddsvallar.

Man hjälpte till att bärga fastkörda grävmaskiner och röjde snö under besvärliga vintrar. Krigsbroar av olika slag uppfördes temporärt när gamla broar revs och nya uppfördes.

Speciellt under 1950-talet tillfördes ingenjörstrupperna ny materiel i form av bandschaktare, bandlastare liksom mobilkranar och hjullastare. Motordrivna fordon och maskiner hade kommit för att stanna.

Även hydrauliska grävmaskiner, hjullastare, dumprar samt grävlastare och väghyvlar fick senare stor betydelse i utbildningen av värnpliktiga soldater. Till ingenjörsförbanden rekryterades främst värnpliktiga som i det civila hade erfarenheter av arbete med anläggningsmaskiner.

Soldaterna byggde skogsvägar och utförde anläggningsarbeten exempelvis när krigsbroar monterades. Med olika maskinresurser utfördes markarbeten till pjäsställningar och värn.

Det förekom uppdrag som att bärga välta järnvägsvagnar, anlägga fotbollsplaner, utföra dikningsarbeten, riva skorstenar, vattentorn och kalkugnar…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 11 nr 1 mars 2020. Vill ni läsa hela artikeln BM-maskiner i uniform 3 eller andra artiklar i BM-bladet årgång 11 nr 1 så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).