1932 bildas Bolinder-Munktell

I dagens Throwback Thursday tar vi en tidsresa tillbaka till de tidiga åren av företaget Bolinder-Munktell, en svensk framgångssaga som tog sin början i en tid fylld av osäkerhet och kraftig konkurrens.

Redan 1925 var företaget mitt i en ansträngd period där de hade svårt att utnyttja sina verkstäder till fullo. Dessa verkstäder hade utvidgats under en period av optimistiska förväntningar, men verkligheten visade sig snart vara mindre förlåtande.

God Läsning!

Ett smakprov från artikeln | 1932 bildas Bolinder-Munktell

Den verksamhet som man fått i gång efter 1925 var ingalunda tillräcklig för att man fullt ut skulle kunna utnyttja verkstäderna; dessa hade, som redan påpekats, blivit utvidgade under en alltför optimistisk tid. Det var emellertid skarp konkurrens, både utifrån och mellan de svenska verkstäderna, och det var svårt att erövra någon i högre grad utökad marknadsandel.

Därmed lockades man till den för ett så illa ställt företag paradoxala utvägen att köpa upp konkurrenter. Det första steget kunde tas inom bankens egen intressesfär. Ett av dess helägda företag, AB Avancemotor, införlivades 1929 med Munktells som köpte maskiner och omsättningstillgångar.

Avancemotor hade 1925 övertagit rörelsen efter en gammal kund i banken, J. V. Svensons Motorfabriks AB, som hade bakom sig en rad tekniskt märkliga insatser men i likhet med Munktells hade stupat på efterkrigskrisen. Firman gick inte med vinst, men den spelade en viss roll på marknaden. En huvudprodukt var traktorer.

Före Munktells hade man börjat göra sådana av en ovanligt stor och tung typ (traktorplogar), som bl a passade bra i Argentina och fick betydande avsättning där. För det Munktellska företaget var det fråga om en ganska besvärande konkurrens. Fusionen innebar emellertid nu att den gemensamma traktortillverkningen kunde samlas på en hand.

De allmänna utsikterna var ljusa 1929; de två bolagens försäljning uppgick sammanlagt till mer än tio miljoner, och för tillfället hade man möjlighet att både göra avskrivningar och betala ränta på skulderna. Ljusningen blev emellertid kortvarig. De krisår som bröt in efter 1929 var i hög grad betungande för jordbruket världen över och försäljningen sjönk på ett katastrofalt sätt. År 1932 var den föga mer än en tredjedel av 1929 års siffra – och förlusten, före räntor och avskrivningar, var det året större än en miljon…

Artikeln vi refererar till kommer ifrån BM-bladet årgång 13 nr 3 September 2022. Vill ni läsa hela artikeln 1932 bildas Bolinder-Munktell eller andra artiklar i BM-bladet så kan ni göra det här. https://bmklubben.se/bm-bladet-medlem/ . (OBS: för att läsa BM-Bladet så måste man vara medlem).