Kallelse till årsmöte i Svenska BM-klubben

Alla medlemmar i Svenska BM-klubben kallas till årsmöte lördag den 2 april 2016 på Munktellmuseet i Eskilstuna.

Kaffe serveras från kl. 12.00
Årsmötet börjar kl. 12.30
Lunch serveras kl. 13.30

Dagordning enligt stadgarna. Samtliga handlingar för årsmötet finns att tillgå på mötet.

För vår planering, anmäl deltagande senast 17 mars, tel: 070-9779990 eller kontakt@bmklubben.se

Välkommen

Styrelsen